PP Pensions fondtorg – noga utvalda fonder

Ett brett ägande
Fonderna i våra förval bygger på att ägandet sprids över världen, och i många bolag. Din pension ska inte vara beroende av några få bolags förmåga att fatta rätt strategiska beslut i en föränderlig omvärld. Det innebär att du via dina fonder kommer att äga i många bolag, och på många marknader runtom i världen.

Viktigt att tänka på
Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att man får tillbaka hela eller delar av insatt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Innan du bestämt ditt fondval bör du ta del av fondens faktablad som ger information om risknivå, kategori, historisk avkastning med mera.

Läs mer om vad som gäller vid fondbyte.

Upp