SEB

SEB Sverige Indexfond B

Om fonden

Fonden är en indexfond som syftar till att efterlikna utvecklingen av SIX Sweden Sustainability Index Gross Index (SIXSESUSTAINGI) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen av detta index. Fonden använder sig av en fysisk replikeringsstrategi som innebär att den placerar direkt i de aktier som ingår i indexet.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 37,82 %
Finans 26,72 %
Teknik 7,26 %
Sjukvård 6,70 %
Konsument cyklisk 5,75 %

Regioner

Sverige 93,52 %
Storbritannien 2,21 %
Schweiz 2,17 %
Finland 1,07 %
USA 0,34 %

Innehav

Atlas Copco AB Class A 8,39 %
Investor AB Class B 7,78 %
Volvo AB Class B 5,57 %
EQT AB Ordinary Shares 3,98 %
Hexagon AB Class B 3,10 %

Visar fondens 5 största innehav.