SEB

SEB Sverige Indexfond B

Om fonden

Fonden är en indexfond som syftar till att efterlikna utvecklingen av SIX Sweden Sustainability Index Gross Index (SIXSESUSTAINGI) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen av detta index. Fonden använder sig av en fysisk replikeringsstrategi som innebär att den placerar direkt i de aktier som ingår i indexet.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 36,79 %
Finans 26,29 %
Teknik 7,81 %
Sjukvård 6,45 %
Fastigheter 5,40 %

Regioner

Sverige 94,72 %
Storbritannien 2,31 %
Schweiz 1,73 %
USA 0,42 %
Luxemburg 0,34 %

Innehav

Investor AB Class B 6,64 %
Atlas Copco AB Class A 6,54 %
Volvo AB Class B 4,56 %
Hexagon AB Class B 3,23 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 3,05 %

Visar fondens 5 största innehav.