SEB

SEB Sverige Indexfond B

Om fonden

Fonden är en indexfond som syftar till att efterlikna utvecklingen av SIX Sweden Sustainability Index Gross Index (SIXSESUSTAINGI) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen av detta index. Fonden använder sig av en fysisk replikeringsstrategi som innebär att den placerar direkt i de aktier som ingår i indexet.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 35,79 %
Finans 26,06 %
Teknik 8,60 %
Sjukvård 6,93 %
Konsument cyklisk 5,87 %

Regioner

Sverige 94,69 %
Storbritannien 2,42 %
Schweiz 1,71 %
USA 0,47 %
Luxemburg 0,22 %

Innehav

Atlas Copco AB Class A 6,86 %
Investor AB Class B 6,55 %
Volvo AB Class B 4,35 %
Hexagon AB Class B 3,50 %
EQT AB Ordinary Shares 3,05 %

Visar fondens 5 största innehav.