SEB

SEB Sverige Indexfond B

Om fonden

Fonden är en indexfond som syftar till att efterlikna utvecklingen av SIX Sweden Sustainability Index Gross Index (SIXSESUSTAINGI) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen av detta index. Fonden använder sig av en fysisk replikeringsstrategi som innebär att den placerar direkt i de aktier som ingår i indexet.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 38,75 %
Finans 26,11 %
Sjukvård 6,98 %
Teknik 6,72 %
Konsument cyklisk 5,68 %

Regioner

Sverige 92,25 %
Storbritannien 2,65 %
Schweiz 2,04 %
Finland 2,03 %
USA 0,38 %

Innehav

Atlas Copco AB Class A 8,37 %
Investor AB Class B 7,41 %
Volvo AB Class B 5,30 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A 3,14 %
Assa Abloy AB Class B 2,96 %

Visar fondens 5 största innehav.