Noga utvalda fonder

På fondtorget hittar du våra fonder, och det är inte vilka fonder som helst. De är utvalda av PP Pensions experter för att göra det lättare för dig att välja rätt och enkelt för dina pensionspengar att växa.

Fonderna är utvalda utifrån följande kriterier:

  • Stöttålig portfölj. Ett brett ägande ger långsiktigt stabila investeringar.
  • God utveckling. En investering innebär alltid en risk, men våra breda fonder har visat en stabil utveckling över tid.
  • Mer hållbar framtid. Alla våra förvaltare står bakom FNs initiativ för hållbara investeringar (PRI).

Traditionell förvaltning

Vill du istället att vi förvaltar din pension så bör du välja traditionell förvaltning. Då får du ett garanterat utbetalningsbelopp och slipper tänka på hur du bör placera pengarna, det sköter våra kapitalförvaltare åt dig.

Läs mer

Viktigt att tänka på

Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att man får tillbaka hela eller delar av insatt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Innan du gör ditt fondval bör du ta del av fondens faktablad som ger dig all nödvändig information om risknivå, kategori, historisk avkastning med mera.

Fondernas bedömning och kategorisering kommer från Morningstar.