Danske Invest

Danske Invest Sverige Kort Ränta SI

Om fonden

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 5,61 %
Stadshypotek Ab (Publ) 2% 4,06 %
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5% 3,59 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1% 3,29 %
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 2,53 %

Visar fondens 5 största innehav.