Danske Invest

Danske Invest Sverige Kort Ränta SI

Om fonden

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen lämnar årlig utdelning. Fonden investerar företrädesvis i svenska obligationer med korta löptider samt penningmarknadsinstrument.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 4,67 %
Swedish Covered Bond Corporation 0.5% 4,24 %
Stadshypotek Ab (Publ) 0.5% 2,44 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1% 2,15 %
Stadshypotek Ab (Publ) 2% 1,68 %

Visar fondens 5 största innehav.