BlackRock

BlackRock Global Small Cap

Om fonden

Fonden investerar i aktier i mindre företag över hela världen men huvudsakligen i USA, Europa och Asien. En mindre del kan även investerar på tillväxtmarknader ("emerging markets").

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 22,06 %
Teknik 17,73 %
Sjukvård 12,29 %
Konsument cyklisk 11,48 %
Finans 9,99 %

Regioner

USA 52,69 %
Japan 11,29 %
Taiwan 3,65 %
Indien 3,35 %
Storbritannien 3,26 %

Innehav

Sappe PCL 1,15 %
UGI Corp 1,07 %
Screen Holdings Co Ltd 1,05 %
Donaldson Co Inc 1,04 %
Oshkosh Corp 1,04 %

Visar fondens 5 största innehav.