För pensionärer

Fortsätt spara långsiktigt

Du kan spara långsiktigt även som pensionär. Pengar som du inte räknar med att ta ut inom tio år räknas som långsiktiga och kan placeras lite mer riskfyllt än pengar som är kortsiktiga. Med risk menas oftast aktier, exempelvis aktiefonder.

Funderar du på att bli frilans på äldre dar?

Äldre medarbetare erbjuds ibland att gå  tidigare i pension.  Många nappar på det och väljer att dryga ut den lägre lönen med att jobba som frilans de sista åren.

Fortsätt som anställd

Från och med 67 års ålder kan du även räkna med att bli en välkommen inhoppare. Den 1 januari 2008 tillkom särskilda anställningsregler för personer som har fyllt 67 år, som innebär att arbetsgivaren får rätt att säga upp dem med en månads varsel.