Press

Här hittar du PP Pensions pressmeddelanden, kontaktuppgifter till pressansvariga och högupplösta pressbilder. Nyheter får du via vårt nyhetsbrev, klicka här för att registrera din prenumeration.

Du är varmt välkommen att kontakta oss.

Pressmeddelanden
Nu ombildas PP Pension till PP Pension Tjänstepensionsförening Jun 30, 2020

PP Pension har som första institut fått tillstånd från Finansinspektionen att från och med 1 juli 2020 bedriva tjänstepensionsverksamhet i enlighet med den nya lag som trädde i kraft i december 2019. I samband med ombildningen byter vi namn till PP Pension Tjänstepensionsförening.

Förberedelserna har pågått länge. Som kund hos eller leverantör till PP Pension kommer inte någon större förändring att märkas, mer än att kundhandlingar liksom fakturor får ny avsändare.

PP Pension lyder fortsatt under Finansinspektionens tillsyn. Det nya, mer moderna regelverket för tjänstepensionsverksamhet, Iorp 2, medför primärt att skyddet för våra kunder förstärks. Lagstiftningen möjliggör också att PP Pension kan bedriva både traditionell och fondförvaltning i en juridisk person.

Hösten 2020 fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten med inriktning på sammanslagning av PP Pension Tjänstepensionsförening och dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB, primärt för att generera besparingar i form av sänkta administrativa kostnader. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Apr 06, 2020

PP Pension Försäkringsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 10.00 på Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i Stockholm.

Anmälan sker till Mona Norup, via tel 08-729 90 87 eller e-post mona.norup@pppension.se.

Sänkt återbäringsränta 1 april Apr 01, 2020

PP Pension sänker den 1 april 2020 återbäringsräntan från 8 till 3 procent mot bakgrund av den marknadsnedgång som är en effekt av den pågående coronakrisen.

PP Pension höjer pensioner, fribrev och återbäringsränta 2020 Dec 20, 2019

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Pensioner under utbetalning räknas upp med 1,45 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2018 till september 2019.

Intjänade fribrevsförmåner för fribrevshavare räknas upp med 3,8 procent vilket motsvarar inflationstakten under perioden september 2017 till september 2019.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 5 procent för 2020. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Styrelsen beslutade också att återbäringsräntan i traditionell försäkring höjs från 7 till 8 procent från och med den 1 januari 2020. Under 2019 höjdes återbäringsräntan två gånger – från 4 till 7 procent.

PP Pension höjer återbäringsräntan Okt 01, 2019

Det går bra för dina pensionspengar. Så bra att vi idag, den 1 oktober 2019, höjer återbäringsräntan från 5 procent till 7 procent i traditionell försäkring.

– PP Pensions förvaltning är framgångsrik vilket gör att vi kan höja återbäringsräntan från 5 till 7 procent, säger vd, Kjell Norling. Vår portfölj – innehållande aktier, fastigheter, räntor och andra investeringar – är välbalanserad och ett bevis på finansiell styrka. Det är mycket roligt att få ge våra kunder ett sådant positivt besked!

Traditionell förvaltning innebär att PP Pension placerar sina kunders sparkapital i en rad olika tillgångar för att sprida risk och generera en högre avkastningspotential.

Kallelse föreningsstämma PP Pension Apr 12, 2019

PP Pension Försäkringsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 16 maj 2019 klockan 10.00 på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.

Anmälan sker till Mona Norup, via tel 08-729 90 87 eller e-post mona.norup@pppension.se.

Välkommen.

PP Pension höjer återbäringsräntan Jul 03, 2017

Från och med den 1 juli 2017 höjer PP Pension räntan från nuvarande 7 procent till 8 procent i traditionell försäkring.

– Vår framgångsrika förvaltning gör att vi kan höja räntan till 8 procent. Den goda avkastningen är ett resultat av vår välbalanserade portfölj, med investeringar i många olika tillgångsslag – aktier, räntor, fastigheter och alternativa investeringar. Vi har därför beslutat att höja återbäringsräntan, säger PP Pensions VD, Kjell Norling. Höjningen är ett bevis på vår finansiella styrka och känns väldigt roligt att få lämna detta besked till våra kunder lagom till semestern!

Traditionell förvaltning innebär att kunden ger PP Pension förtroendet att placera sparkapitalet. Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential.

Höjningen blir den första för 2017.

Kontaktpersoner
Kjell Norling VD

kjell.norling@pppension.se
08-729 90 90
076-831 69 00

Helene Nilsson Vice VD

helene.nilsson@pppension.se
08-729 90 91
070-441 10 81

MiaPia Johansson Chef Marknad

miapia.johansson@pppension.se
08-729 90 86
0705-20 30 43

Högupplösta bilder
Kjell Norling VD

Klicka för att ladda ner högupplöst bild.

Helene Nilsson Vice VD

Klicka för att ladda ner högupplöst bild.

Cecilia Thomasson Blomquist Kapitalförvaltningschef

Klicka för att ladda ner högupplöst bild.

Upp