Swedbank

Swedbank Robur Access Mix A

Om fonden

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 % ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 % exponerng mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar men har även utökade hållbarhetskriterier, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 36,89 %
Finans 23,14 %
Teknik 9,56 %
Sjukvård 6,64 %
Fastigheter 6,33 %

Regioner

Sverige 93,42 %
Storbritannien 2,33 %
Schweiz 2,17 %
Finland 2,09 %

Innehav

Swedish 5 Year Stadshypotek Future June 22 6,52 %
Investor AB Class B 2,83 %
Atlas Copco AB A 2,62 %
Nordea Hypotek AB 1% 2,47 %
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 2,45 %

Visar fondens 5 största innehav.