Swedbank

Swedbank Robur Access Mix A

Om fonden

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 37,53 %
Finans 23,66 %
Teknik 8,92 %
Sjukvård 7,34 %
Råvaror 5,30 %

Regioner

Sverige 94,17 %
Storbritannien 3,68 %
Schweiz 2,15 %

Innehav

Stadshypotek Ab (Publ) 1.5% 4,52 %
Investor AB Class B 3,02 %
Sweden (Kingdom Of) 1.5% 2,88 %
Volvo AB Class B 2,69 %
Atlas Copco AB Class A 2,67 %

Visar fondens 5 största innehav.