Swedbank

Swedbank Robur Access Mix A

Om fonden

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 39,92 %
Finans 24,78 %
Teknik 7,17 %
Sjukvård 7,14 %
Fastigheter 5,25 %

Regioner

Sverige 90,90 %
Storbritannien 3,32 %
Schweiz 2,72 %
Finland 2,72 %
USA 0,34 %

Innehav

Investor AB Class B 3,40 %
Atlas Copco AB Class A 3,03 %
Volvo AB Class B 2,76 %
Sth5y March Future 2024-03-20 2,30 %
Stadshypotek Ab (Publ) 1% 2,17 %

Visar fondens 5 största innehav.