Swedbank

Swedbank Robur Access Mix A

Om fonden

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 % ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 % exponerng mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar men har även utökade hållbarhetskriterier, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 35,03 %
Finans 22,13 %
Teknik 9,90 %
Sjukvård 7,23 %
Konsument cyklisk 6,01 %

Regioner

Sverige 94,66 %
Storbritannien 3,17 %
Schweiz 2,17 %

Innehav

Swedish 5 Year Stadshypotek Future June 22 4,16 %
OMXS30 ESG Future Jun22 3,13 %
Sweden (Kingdom Of) 1.5% 1.5% 2,78 %
Nordea Hypotek AB 1% 1% 2,57 %
Swedbank Mortgage AB (publ) 1% 1% 2,54 %

Visar fondens 5 största innehav.