Swedbank

Swedbank Robur Access Mix A

Om fonden

Access Mix är en indexnära blandfond som till 50 procent ger exponering mot de största och mest omsatta aktiebolagen i Sverige och till 50 procent exponering mot den svenska räntemarknaden. Fonden förvaltas med en kvantitativ strategi som syftar till att skapa en portfölj med hög hållbarhetsprofil samtidigt som den i sin sammansättning ska efterlikna karaktären på sitt jämförelseindex. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar samt väljer bort enligt Utökad nivå, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 40,67 %
Finans 21,99 %
Teknik 8,58 %
Sjukvård 7,94 %
Råvaror 4,84 %

Regioner

Sverige 90,74 %
Storbritannien 4,00 %
Schweiz 2,61 %
Finland 2,42 %
USA 0,22 %

Innehav

Investor AB Class B 3,29 %
Atlas Copco AB Class A 3,19 %
Volvo AB Class B 2,36 %
Nordea Hypotek AB 1% 2,31 %
Sweden (Kingdom Of) 2.5% 2,25 %

Visar fondens 5 största innehav.