Traditionell förvaltning

Enkelt uttryckt kan man säga att traditionell förvaltning är till för dig som vill ha ett tryggt sparande som du inte behöver tänka på.

Med traditionell förvaltning placerar våra kapitalförvaltare dina pengar och du är garanterad ett visst belopp vid utbetalning. Vår förvaltning har genom åren haft en stabil och hög totalavkastning.

Fördelar med traditionell förvaltning:

  • Det är tryggt. Även om börsen svänger upp och ner behöver du inte oroa dig. Du kommer alltid att få minst garanterat pensionsbelopp.
  • God möjlighet att få mer. Utöver det garanterade beloppet har du stor möjlighet att få betydligt mer.
  • Det är enkelt. Du behöver inte göra någonting, våra professionella placerare gör istället jobbet åt dig.
  • Vi sprider dina risker utifrån en långsiktigt hållbar strategi.
  • Eftersom vi är kundägda och enbart har till uppdrag att hjälpa er som är verksamma i mediebranschen går överskottet tillbaka till dig som sparare.

I korthet går det till så att för varje inbetald krona så garanteras du ett pensionsbelopp. Storleken på pensionsbeloppet beräknas utifrån en ränta som ofta benämns som garanterad ränta tillsammans med ett antal antaganden vi gör, exempelvis avkastningsskatt. Sedan januari 2017 utgör 80 procent av varje inbetald krona grund för fastställande av garanterat pensionsbelopp.

Beroende på hur våra placeringar utvecklas fördelas avkastningen som överstiger den garanterade räntan ut till dig som sparare via en återbäringsränta. Historiskt har vi haft en avkastning över snittet i branschen.