Fondtorget

PP Pensions noga utvalda fonder

Ett brett ägande

Fonderna i våra förval bygger på att ägandet sprids över världen, och i många bolag. Din pension ska inte vara beroende av några få bolags förmåga att fatta rätt strategiska beslut i en föränderlig omvärld. Det innebär att du via dina fonder kommer att äga i många bolag, och på många marknader runtom i världen.

Viktigt att tänka på

Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att man får tillbaka hela eller delar av insatt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Innan du bestämt ditt fondval bör du ta del av fondens faktablad som ger information om risknivå, kategori, historisk avkastning med mera.

Vad gäller vid fondbyte? 

Byta fonder gör du på internetkontoret eller via Fondbytesblankett PPP0058. För att nästa vardagskurs ska vara möjlig så behöver du göra ditt fondbyte senast klockan 20.00 vardagen innan. Ett fondbyte tar olika tid att genomföra beroende på vilken marknad dina fonder är placerade.

Detta styrs av den fond som har den längsta handelsrymden/handelscykel. Med det menas att då ett fondbyte görs från en fond utan förskjuten handel till en fond med förskjuten handel så är det reglerna för fonden med förskjuten handel som styr hur lång tid fondbytet tar.

Bytet utförs först då fonden återigen är öppen för handel. Avser bytet flera fonder i din försäkring så gäller reglerna för den fond som har längst handelsrymd/period och bytet sker så snart den öppnats eller fått sin fondkurs.

Reglerna för fondens innehåll och hur placeringarna är fördelade styr detta. Består exempelvis innehållet i en fond av en stor andel värdepapper och på en marknad där börsen är stängd, så kommer sannolikt även handeln i fonden att stänga.

Det innebär att fonder som placeras på olika marknader, till exempel en globalfond, har större potential för fortsatt handel än en fond som placerats på en specifik marknad, till exempel en enskild tillväxtmarknad.

Ja. Därför är vår rekommendation att du är uppmärksam på att utbetalningen kan påverkas.

Är fonden stängd då PP Pension ska sälja av andelar för utbetalning av din försäkring blir den försenad. Så snart fonden åter öppnas och handel återupptas kommer utbetalning att ske.

Din inbetalning placeras när den stängda fonden åter är öppen för handel.

Kontakta oss om du önskar mer information på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se