Lannebo

Lannebo Småbolag

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, fem stjärnor, från UN PRI.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 49,84 %
Teknik 17,56 %
Fastigheter 12,95 %
Konsument stabil 8,96 %
Finans 4,70 %

Regioner

Sverige 97,33 %
Finland 1,93 %
Danmark 0,73 %

Innehav

Addtech AB Class B 6,00 %
Trelleborg AB Class B 5,64 %
Lifco AB Class B 5,59 %
AAK AB 5,12 %
Beijer Ref AB Class B 5,02 %

Visar fondens 5 största innehav.