Lannebo

Lannebo Småbolag

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. Förvaltningen bedrivs inom Lannebo som är ett självständigt och helt oberoende fondbolag. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vi investeringstillfället. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 45,25 %
Teknik 16,69 %
Sjukvård 12,54 %
Fastigheter 11,19 %
Konsument cyklisk 4,68 %

Regioner

Sverige 88,31 %
Finland 7,16 %
Danmark 3,04 %
Island 1,49 %

Innehav

Trelleborg AB Class B 7,37 %
Addtech AB Class B 5,83 %
Nolato AB Class B 3,84 %
Bufab AB 3,56 %
Lagercrantz Group AB Class B 2,99 %

Visar fondens 5 största innehav.