SKAGEN

Skagen m2

Om fonden

SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Förvaltarna söker investeringar av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fondens målsättning är att hitta finansiella instrument som utnyttjar avkastningen på de underliggande fastighetstillgångarna och de risker som är knutna till fastighetsplaceringar på de aktuella marknaderna. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Med sunt förnuft och långsiktighet försöker portföljförvaltarna undvika köp av populära aktier till
ett för högt pris i förhållande till företagets grundläggande värde och intäkter. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN m2 investerar för närvarande inte i derivat.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Fastigheter 89,82 %
Industri 6,12 %
Kommunikation 4,06 %

Regioner

USA 38,33 %
Japan 12,48 %
Storbritannien 7,24 %
Norge 6,12 %
Singapore 5,45 %

Innehav

Self Storage Group ASA Ordinary Shares 6,00 %
Prologis Inc 5,17 %
UMH Properties Inc 4,88 %
Shurgard Self Storage SA 4,44 %
Catena AB 4,22 %

Visar fondens 5 största innehav.