Goldman Sachs

Goldman Sachs India Equity

Om fonden

Fondens portfölj innehåller till övervägande delen aktier eller liknande instrument i indiska företag. Dessa företag är antingen baserade i eller tjänar huvudparten av sin vinst och sina intäkter i Indien. Portföljen kan även investera i företag över hela världen.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 23,40 %
Konsument cyklisk 19,76 %
Teknik 14,43 %
Industri 11,22 %
Råvaror 7,78 %

Regioner

Indien 99,24 %
USA 0,76 %

Innehav

ICICI Bank Ltd 5,68 %
Infosys Ltd 3,40 %
Axis Bank Ltd 3,01 %
Bharti Airtel Ltd 2,92 %
Reliance Industries Ltd 2,69 %

Visar fondens 5 största innehav.