Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 19,50 %
Finans 17,78 %
Teknik 15,44 %
Sjukvård 11,87 %
Konsument cyklisk 9,72 %

Regioner

USA 33,53 %
Sverige 28,10 %
Danmark 6,06 %
Finland 3,70 %
Kina 3,54 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 9,65 %
Apple Inc 2,49 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,09 %
Atlas Copco AB Class A 2,07 %
Microsoft Corp 2,02 %

Visar fondens 5 största innehav.