Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 18,00 %
Industri 17,00 %
Teknik 15,61 %
Sjukvård 11,67 %
Konsument cyklisk 9,64 %

Regioner

USA 33,83 %
Sverige 28,58 %
Danmark 5,76 %
Kina 3,59 %
Storbritannien 3,18 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 10,01 %
Apple Inc 2,29 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,03 %
Microsoft Corp 1,79 %
Investor AB Class B 1,71 %

Visar fondens 5 största innehav.