Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 18,19 %
Industri 17,01 %
Teknik 16,44 %
Sjukvård 11,39 %
Konsument cyklisk 10,26 %

Regioner

USA 34,95 %
Sverige 27,10 %
Danmark 5,84 %
Kina 3,65 %
Finland 3,62 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 9,78 %
Apple Inc 2,42 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,05 %
Microsoft Corp 1,91 %
Investor AB Class B 1,62 %

Visar fondens 5 största innehav.