Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 19,11 %
Industri 18,37 %
Teknik 15,06 %
Sjukvård 12,09 %
Konsument cyklisk 9,28 %

Regioner

USA 33,45 %
Sverige 28,91 %
Danmark 5,77 %
Kina 3,30 %
Storbritannien 3,13 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 10,57 %
Apple Inc 2,23 %
Novo Nordisk A/S Class B 1,98 %
Atlas Copco AB Class A 1,92 %
Investor AB Class B 1,84 %

Visar fondens 5 största innehav.