Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 19,28 %
Finans 18,73 %
Teknik 17,34 %
Sjukvård 11,18 %
Konsument cyklisk 9,44 %

Regioner

USA 35,79 %
Sverige 27,49 %
Danmark 5,61 %
Finland 3,35 %
Japan 3,22 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 9,91 %
Apple Inc 2,44 %
Microsoft Corp 2,39 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,15 %
Atlas Copco AB Class A 2,13 %

Visar fondens 5 största innehav.