Danske Invest

PP Pension Aktieallokeringsfond

Om fonden

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för jämförelseindex. Fonden är ackumulerande. Fonden investerar i globala aktier och förvaltas med målet att ge en avkastning som motsvarar fondens jämförelseindex.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 20,22 %
Finans 18,65 %
Teknik 17,53 %
Sjukvård 10,92 %
Konsument cyklisk 9,09 %

Regioner

USA 35,63 %
Sverige 28,61 %
Danmark 5,66 %
Finland 3,27 %
Kina 2,96 %

Innehav

DIX Global Em Markets Restr Akk DKK W 9,47 %
Atlas Copco AB Class A 2,42 %
Microsoft Corp 2,28 %
Apple Inc 2,18 %
Investor AB Class B 2,17 %

Visar fondens 5 största innehav.