PP Pension grundades 1882 som Svenska Publicisternas understödsförening av Publicistklubben med syfte att förvalta medlemmarnas pensionskapital. Vi är en förening som enbart finns till för dig som arbetar i medie- och informationsbranschen. Därför delar vi varken ut vinster till aktieägare eller provisioner eller bonusar. Istället går vinsten tillbaka till våra sparare i form av låga avgifter, rabatterade fonder och personlig rådgivning.

Hos oss sparar du i fonder som vi i snitt rabatterar med cirka 35 procent. Vi ägs av de som sparar hos oss. Det är viktigt eftersom det har betydelse för hur vi agerar. Konkret för det med sig att allt överskott går tillbaks till dig, till exempel i form av rabatterade fondavgifter och att vi inte har vare sig provisioner eller bonusar. Som en bonus kan vi erbjuda våra medlemmar en plats i vår bostadskö med möjlighet till en lägenhet i någon av våra fastigheter i Stockholm och Solna. Huvudmän för PP Pension är Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen.

Vi erbjuder pensions- och försäkringslösningar till både enmansföretagaren liksom till mellanstora och större företag samt deras anställda.

Varför PP Pension?

  • Vi kan branschen utantill
  • Vi har väldigt låga avgifter
  • Vi är ömsesidiga och ägs av våra kunder
  • Vi ger dig råd i världsklass när du behöver
  • Vi investerar i hållbara fonder

Samarbeten

PP Pension har under lång tid haft ett nära samarbete med flera andra organisationer som Journalistförbundet, Svenska Tecknare, och många andra. Är du medlem i någon eller flera av dessa organisationer guidar vi dig så att du får svar på dina frågor om försäkringar.

Mer information

Vårt fullständiga namn är PP Pension Tjänstepensionsförening, organisationsnummer 802005-5573. Styrelsens säte är Stockholm.

PP Pension Fondförsäkring AB har per 1 januari 2021 genom en så kallad beståndsöverlåtelse slagits samman med moderbolaget PP Pension Tjänstepensionsförening. PP Pension hette tidigare Pressens Pensionskassa.

Medieföretagen

Carl Gyllfors, ordförande
Senior Advisor

Lina Hedenström
VD och koncernchef, NTM AB

Elinore Gustafsson
Aktuarie, Aktuariegruppen

Bengt Olsson
HR-direktör, Stampen Media Group

Journalistförbundet

Tomas Backlund, vice ordförande
Vice ordförande, Journalistförbundet

Eva-Maria Kollberg
Ekonomichef, Journalistförbundet

Unionen

Malin Wulkan
Chefsjurist, Unionen

Martin Wästfelt
Förhandlingschef, Unionen

Kjell Norling, VD
Helene Nilsson, vice VD
Tao Xu, aktuarie
Cecilia Thomasson-Blomquist, kapitalförvaltningschef
MiaPia Johansson, chef marknad
Peter Nylund, chef rådgivning & administration

PP Pension är en tjänstepensionsförening som ytterst styrs av lagen om tjänstepensionsföretag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, föreningens stadgar och av styrelsen fastställda styrdokument.

Stadgar PP Pension Tjänstepensionsförening 2022

Aktuariefunktionen Northern Actuarial
Compliance FCG
Riskkontroll FCG
Internrevision PWC

FATCA som bakgrund.

Syftet är att förhindra skatteflykt från USA. Lagen innebär bland annat att vi som försäkringsföretag behöver identifiera och rapportera konton som innehas av så kallade US persons.

Reglerna omfattar personer som är skattskyldiga/deklarationsskyldiga i USA, så kallade US persons. Till US persons räknas bland andra:

  • Personer som är bosatta i USA
  • Amerikanska medborgare (även personer med dubbelt medborgarskap)
  • Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (så kallat Green card)
  • Företag som är registrerade i USA

Nyteckningsstopp för personer bosatta i USA

PP Pension har tills vidare beslutat att inte nyteckna försäkringar för personer som är skattskyldiga i USA enligt ovan. Detta gäller såväl traditionell livförsäkring som fondförsäkring. Detta innebär att om du är en så kallad US person kommer vi inte att kunna teckna försäkring för dig.

Hantering av redan tecknad försäkring

Om du redan har en försäkring tecknad hos oss och senare blir en så kallas US person kommer du att få information från oss med de åtgärder vi kommer att behöva göra gällande dina försäkringar.