BlackRock

BlackRock GF China

Om fonden

Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag med säte i eller med huvuddelen av sin ekonomiska verksamhet i Folkrepubliken Kina.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Konsument cyklisk 27,80 %
Kommunikation 20,60 %
Finans 19,88 %
Teknik 11,92 %
Energi 5,04 %

Regioner

Kina 82,81 %
Taiwan 10,62 %
Nederländerna 3,01 %
Hongkong 2,68 %
Macao 0,87 %

Innehav

Tencent Holdings Ltd 9,12 %
PDD Holdings Inc ADR 6,58 %
China Construction Bank Corp Class H 5,63 %
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc 4,98 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,55 %

Visar fondens 5 största innehav.