Fidelity International

Fidelity European Dynamic Growth

Om fonden

Fonden strävar efter långsiktig värdestegring från huvudsakligen en aktivt förvaltad portfölj med företag som har säte eller huvudsaklig verksamhet i Europa. Fonden kommer typiskt att ha tonvikt på mellanstora företag med en kapitalbildning på marknaden på mellan 1 och 10 miljarder Euro.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Sjukvård 27,57 %
Industri 22,51 %
Teknik 17,96 %
Konsument stabil 9,30 %
Konsument cyklisk 6,42 %

Regioner

Storbritannien 29,64 %
Tyskland 19,80 %
Frankrike 16,96 %
Danmark 9,88 %
Schweiz 7,70 %

Innehav

Experian PLC 6,49 %
RELX PLC 6,13 %
SAP SE 5,79 %
Novo Nordisk A/S Class B 5,67 %
Merck KGaA 4,99 %

Visar fondens 5 största innehav.