C WorldWide

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

Om fonden

Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom att investera i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Andelsklassen kan dock investera upp till 10% av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge. Andelsklassen skall investera sina tillgångar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället uppgår till maximalt 1 procent av den totala reglerade svenska aktiemarknaden. Vi fattar våra investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera globala trender. Detta möjliggör att vi kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka vi har en detaljkunskap om och som enligt vår övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt. Vi kan fritt välja vilka investeringar vi vill göra utifrån alla tillgängliga möjligheter.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 42,77 %
Konsument cyklisk 13,39 %
Sjukvård 13,24 %
Teknik 11,04 %
Fastigheter 9,97 %

Regioner

Sverige 95,63 %
Danmark 4,37 %

Innehav

Addtech AB Class B 5,79 %
Mycronic AB 5,36 %
Castellum AB 5,08 %
Munters Group AB Class B 5,04 %
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 5,00 %

Visar fondens 5 största innehav.