C WorldWide

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

Om fonden

Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom att investera i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Andelsklassen kan dock investera upp till 10% av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge. Andelsklassen skall investera sina tillgångar i bolag vars marknadsvärde vid investeringstillfället uppgår till maximalt 1 procent av den totala reglerade svenska aktiemarknaden. Vi fattar våra investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera globala trender. Detta möjliggör att vi kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka vi har en detaljkunskap om och som enligt vår övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt. Vi kan fritt välja vilka investeringar vi vill göra utifrån alla tillgängliga möjligheter.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 30,32 %
Konsument cyklisk 16,83 %
Sjukvård 14,37 %
Teknik 13,63 %
Finans 10,08 %

Regioner

Sverige 97,12 %
Danmark 2,88 %

Innehav

Addtech AB Class B 5,98 %
Electrolux Professional AB Class B 5,23 %
NCAB Group AB 5,12 %
Intrum AB 4,87 %
Bilia AB Class A 4,78 %

Visar fondens 5 största innehav.