Swedbank

Swedbank Robur Asienfond A

Om fonden

Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag av alla storlekar i olika branscher i Asien, exempelvis Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Läs mer om fondens investeringsunivers i faktabladet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 36,10 %
Teknik 23,53 %
Konsument cyklisk 13,96 %
Kommunikation 11,95 %
Industri 8,11 %

Regioner

Kina 29,18 %
Indien 18,02 %
Taiwan 14,41 %
Sydkorea 12,47 %
Singapore 8,69 %

Innehav

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,39 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,54 %
Tencent Holdings Ltd 4,37 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,75 %
AIA Group Ltd 3,53 %

Visar fondens 5 största innehav.