Swedbank

Swedbank Robur Asienfond A

Om fonden

Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag av alla storlekar i olika branscher i Asien, exempelvis Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Läs mer om fondens investeringsunivers i faktabladet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 32,34 %
Teknik 26,97 %
Kommunikation 12,25 %
Konsument cyklisk 11,71 %
Industri 6,94 %

Regioner

Kina 34,82 %
Taiwan 16,53 %
Sydkorea 14,01 %
Indien 9,51 %
Hongkong 8,11 %

Innehav

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,86 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,21 %
Tencent Holdings Ltd 5,82 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,02 %
AIA Group Ltd 3,63 %

Visar fondens 5 största innehav.