Swedbank

Swedbank Robur Asienfond A

Om fonden

Asienfond är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag av alla storlekar i olika branscher i Asien, exempelvis Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Läs mer om fondens investeringsunivers i faktabladet. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 35,83 %
Finans 23,79 %
Konsument cyklisk 22,97 %
Kommunikation 8,97 %
Industri 4,27 %

Regioner

Sydkorea 25,55 %
Kina 25,27 %
Taiwan 22,07 %
Indien 16,11 %
Indonesien 2,25 %

Innehav

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,85 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,37 %
Tencent Holdings Ltd 7,20 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,63 %
ICICI Bank Ltd 3,23 %

Visar fondens 5 största innehav.