Nyheter

Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoret för PP Plan och gäller från den 1 september 2022 för både tecknade och nya försäkringsavtal. Följande punkter har uppdaterats Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring […]

1 augusti, 2022 Läs mer

Fortsatt handelsstopp för JP Morgan Russia och inga köp i Swedbank Robur Östeuropafond

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina är en tragedi med stort mänskligt lidande. Omvärldsläget förändras i snabb takt och osäkerheten mot Ryssland är fortsatt stor. Vilka fonder berörs Två fonder på vårt Fondtorg berörs:JP Morgan Russia Fund Swedbank Robur Östeuropafond För JP Morgan Russia fund är all handel stängd tills vidare. Swedbank Robur Östeuropafond tillåter inlösen […]

29 juli, 2022 Läs mer

Återbäringsränta

Vi justerar återbäringsräntan och från och med 1 juni sänks den från 6 till 4 procent.

1 juni, 2022 Läs mer

Vi presenterar nya hållbara fonder

Låt oss presentera åtta nya fonder på vårt fondtorg – flertalet med med starkt hållbarhetsfokus. De kommer att finnas synliga från och med en 10 juni och då med full presentation om risk, rating, hållbarhetsindex etc. Fondernas förvaltningsavgifter för våra nya fonder kommer att bli samma som idag – eller lägre! Handelsbanken Global Index CriteriaEn […]

24 maj, 2022 Läs mer

Ny förvaltare

Newsec är ny förvaltare till PP Pension från och med den 1 maj. Newsec Property Asset Management Sweden AB Växel 08 – 558 050 00 www.newsec.se Serviceanmälan Dygnet runt på telefon: 010 – 129 59 71 www.newsec.se/serviceanmalan Störningsjour Telefon 08 – 578 678 58 Hyresfrågor Telefon 08 – 558 050 00 e-post: ppbostad@newsec.se

4 maj, 2022 Läs mer

Välkomna till vårt nya fondtorg

Dags att äntligen presentera vår nya kostym på vårt fondtorg! Fokus och tyngdpunkt har legat på enkelhet, användarvänlighet, smidigare navigation, förbättrade laddningstider och en mer lättförståelig beskrivning av fondens information och innehåll. Viktiga funktioner för våra kunder presenterade i en ytterst modern design. Vi har även utvecklat nya sätt att presentera vår fondinformation. Den nya […]

29 april, 2022 Läs mer

Vi gör våra försäkringsvillkor lite enklare att förstå

Vi vet. Försäkringsvillkor kan vara lite knepiga att ta sig igenom. Därför har vi påbörjat en uppdatering för att se till att alla villkor blir lite enklare att ta till sig. Det handlar framför allt om hur de presenteras och ser ut men också formuleringar som förenklats. Nu har vi två villkor som är först […]

1 april, 2022 Läs mer

Swedbank Robur Östeuropafond

Vi har idag fått information från Swedbank att inlösen av innehav i fonden Swedbank Robur Östeuropafond kommer att vara möjlig från och med den 22 mars. Har du ett innehav och önskar göra denna inlösen – kontakta kundcenter påtelefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se. Mer information och förutsättningar kan du läsa om på […]

21 mars, 2022 Läs mer

Situationen i Ukraina – hur påverkar den PP Pension

Få av oss kunde för några veckor sedan ana att vi skulle få en så dramatisk och omänsklig katastrofal utveckling som vi nu ser. Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot internationell rätt liksom den europeiska säkerhetsordningen. USA och Europa har infört hårda ekonomiska sanktioner gentemot Ryssland för att markera att detta är ett […]

8 mars, 2022 Läs mer

Aktuell information om innehav i fonderna JP Morgan Russia och Swedbank Robur Östeuropa

Mot bakgrund till den geopolitiska utvecklingen har PP Pension beslutat att dessa två fonder inte längre kommer att ingå i vårt fondutbud. Därmed kommer inte heller några framtida inbetalningar eller byten till dessa fonder vara möjliga. Det som nu sker visar att investeringar i Ryssland  innebär en större risk än vad som kan förväntas och […]

2 mars, 2022 Läs mer