Hur vi på PP Pension arbetar med ansvarsfulla investeringar och hållbarhet

I grund och botten handlar det om att se till att din pension växer tryggt och säkert, både på kort och lång sikt. Men vi gör det aldrig på någons bekostnad. Vi har alltid perspektivet att det ska gynna både din pension och vår planet.

Rent konkret innebär det att vi hela tiden undersöker och bedömer riskerna med olika placeringar. Vad får en placering för effekt? Hur påverkar det vårt klimat? Tar bolaget ansvar för sina anställda?

Vi strävar efter att följa Parisavtalets mål och FN:s kriterier för hur ett ansvarstagande pensionsbolag ska agera. Det handlar om alltifrån hållbarhet till demokrati och mänskliga rättigheter.

Vill du läsa mer om hur PP Pension arbetar med ansvarsfulla investeringar kan du läsa mer här.

Vi jobbar också aktivt med de bolag vi investerar i. Vi är med och ställer krav vid bolagsstämmor samt för en dialog med styrelser och ledningar. Det kan vi göra för att alla ni sparare blir en tung röst tillsammans.

Vi har valt bort att investera i vissa typer av branscher. Dina pengar kommer inte att placeras i företag som har kopplingar till vapen, alkohol och tobak. Det finns betydligt bättre sätt att få dina pengar att växa.

Det pågår helt enkelt ett gediget arbete för att din pension ska utvecklas på bästa sätt. Det behöver du egentligen inte bry dig så mycket om. Men det kan ju vara skönt att veta.

Det finns inga incitament att göra något annat än vad som är absolut bäst för våra kunder. Vilket borde vara en självklarhet hos alla bolag.

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa mer om det arbete vi gör och våra investeringsriktlinjer hittar du här.

Vår ersättningspolicy

Alla anställda hos PP Pension har fast ersättning. Inga rörliga ersättningar finns – varken för rådgivare, vd eller styrelse. Den policyn har vi för att åstadkomma en effektiv riskhantering och ta hänsyn till hållbarhetsriskerna.

Vi vill nå våra långsiktiga mål och kunna ge dig som kund en bra och trygg pension. Vi vill inte premiera kortsiktiga ekonomiska intressen med rörliga ersättningar. Mer om våra ersättningar kan du läsa här.

Våra fonder

Vi på PP Pension tar hand om cirka 18 miljarder kronor. Det är pengar som kan göra stor skillnad beroende på var de placeras.

Vi har valt att ha FNs mål och värderingar som vår måttstock. De är högt uppsatta med hållbarhet, demokrati och jämställdhet som kriterier. De fondbolag som skrivit under UN PRI åtar sig att göra skillnad.

Det här är ett rörligt arbete som hela tiden är i förändring. Men i genomsnitt har vi lyckats se till att 98 procent av våra investeringar ligger i fonder som de har godkänt.

Våra fastigheter

En stor del av pensionspengarna växer i fonder. Men vi har också valt att investera en fjärdedel i fastigheter runt om i Sverige.

Idag äger vi ett 15-tal fastigheter till ett värde av cirka 4 miljarder kronor. Och vi försöker vara lika petiga här. Vi underhåller fastigheterna och renoverar hållbart och ser till att våra hyresgäster är nöjda. Det är och har alltid varit viktigt för oss. Redan 2011, till exempel, var vi bland de första i Sverige att digitalisera värmesystemet i våra fastigheter via digitala väderprognoser. Och förra året kunde vi stolt titta på elmätaren och se att vi hade sänkt den totala elförsörjningen.

Vår vardag

Vi själva då. Ja, vi jobbar efter den enkla men ganska geniala sopsorterar-filosofin. Det innebär rent krasst att de små sakerna till slut genomsyrar allt vi gör. Så vi sopsorterar.

Men vi tar också tåget så ofta vi bara kan. Vi har minskat pappersförbrukningen och vi väljer alltid det miljövänliga alternativet.

Det gör oss också smartare och bättre när vi ska ta större beslut, hela vägen från soptunnan till en stor investering.

Vi påstår inte att vi är perfekta. Men vi gör det. Plastflaska efter plastflaska. Fond efter fond. Ett litet steg framåt iallafall.