Swedbank

Swedbank Robur Östeuropafond A

Om fonden

Östeuropafond är stängd för handel. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i dagsläget endast består av ryska innehav. Fonden väljer bort fossila bolag såsom kol-, olje- och gasbolag. Undantag kan göras för omställningsbolag. Dessa redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 35,49 %
Råvaror 20,39 %
Kommunikation 20,31 %
Konsument stabil 9,43 %
Konsument cyklisk 9,08 %

Regioner

Ryssland 92,56 %
Cyprus 2,99 %
Nederländerna 2,47 %
Storbritannien 1,05 %
Brittiska Jungfruöarna 0,93 %

Innehav

Yandex NV Shs Class-A- 12,74 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel 11,62 %
Sberbank of Russia PJSC 11,56 %
TCS Group Holding PLC DR 10,77 %
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 6,22 %

Visar fondens 5 största innehav.