Swedbank

Swedbank Robur Östeuropafond A

Om fonden

Östeuropafond är stängd för handel. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som i dagsläget endast består av ryska innehav. Fonden väljer bort fossila bolag såsom kol-, olje- och gasbolag. Undantag kan göras för omställningsbolag. Dessa redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 37,72 %
Råvaror 21,67 %
Kommunikation 21,59 %
Konsument cyklisk 9,65 %
Konsument stabil 3,74 %

Regioner

Ryssland 92,10 %
Cyprus 3,18 %
Nederländerna 2,63 %
Storbritannien 1,11 %
Brittiska Jungfruöarna 0,99 %

Innehav

Yandex NV Shs Class-A- 2,79 %
PJSC Mining & Metallurgical Co Norilsk Nickel 2,54 %
Sberbank of Russia PJSC 2,53 %
TCS Group Holding PLC DR 2,36 %
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 1,36 %

Visar fondens 5 största innehav.