Swedbank

Swedbank Robur Östeuropafond A

Om fonden

Östeuropafond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och stora bolag i olika branscher i Östeuropa (se definition i fondens Informationsbroschyr) och där upp till 20 % kan placeras i bolag utanför Östeuropa men som vid investeringstillfället har minst 30 % av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i Östeuropa. Fonden väljer bort fossila bolag såsom kol-, olje- och gasbolag. Undantag kan göras för omställningsbolag. Dessa redovisas på Swedbank Roburs Gröna Lista. Fonden har en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år. Fonden finns i flera andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr om vad som skiljer dem åt.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 49,87 %
Konsument cyklisk 11,85 %
Konsument stabil 8,45 %
Teknik 6,52 %
Sjukvård 5,31 %

Regioner

Polen 29,68 %
Turkiet 15,22 %
Grekland 14,63 %
Ungern 11,21 %
Storbritannien 5,58 %

Innehav

OTP Bank PLC 7,44 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 6,48 %
Alpha Services and Holdings SA 5,73 %
PKO Bank Polski SA 5,42 %
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4,67 %

Visar fondens 5 största innehav.