Swedbank

Swedbank Robur Emerging Europe A

Om fonden

Emerging Europe är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher på den europeiska tillväxtmarknaden (exklusive Ryssland och Belarus). Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bolag från andra länder som vid investeringstillfället har minst 30 procent av sina tillgångar, produktion, vinst eller omsättning i ovan nämnda marknad. Fonden fokuserar på bolagsval, där sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Investeringar görs bland annat i bolag som är verksamma inom kommunikation, hållbar energi, IT, finans och hälsovård. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar. För mer information om marknad, policy och andelsklasser, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 49,10 %
Konsument cyklisk 12,89 %
Industri 11,54 %
Konsument stabil 7,78 %
Teknik 7,52 %

Regioner

Polen 32,96 %
Turkiet 30,55 %
Grekland 19,26 %
Ungern 8,02 %
Storbritannien 2,12 %

Innehav

PKO Bank Polski SA 6,52 %
Mytilineos SA 5,76 %
OTP Bank PLC 4,79 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 4,72 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4,70 %

Visar fondens 5 största innehav.