SKAGEN

Skagen Global

Om fonden

SKAGEN Global har en global placeringsinriktning. Fondens strävan är att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 35,45 %
Industri 17,90 %
Teknik 16,90 %
Konsument cyklisk 10,76 %
Sjukvård 9,09 %

Regioner

USA 76,40 %
Kanada 7,38 %
Danmark 4,40 %
Frankrike 3,37 %
Nederländerna 2,98 %

Innehav

Microsoft Corp 5,63 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 5,07 %
Brown & Brown Inc 4,80 %
Moody's Corporation 4,36 %
DSV AS 4,33 %

Visar fondens 5 största innehav.