SKAGEN

Skagen Global

Om fonden

SKAGEN Global har en global placeringsinriktning. Fondens strävan är att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 34,29 %
Industri 18,17 %
Teknik 17,52 %
Sjukvård 10,28 %
Konsument cyklisk 10,00 %

Regioner

USA 78,60 %
Danmark 6,14 %
Kanada 5,19 %
Frankrike 3,81 %
Nederländerna 3,34 %

Innehav

DSV AS 6,00 %
Microsoft Corp 5,79 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 5,07 %
Nasdaq Inc 4,22 %
Moody's Corporation 4,18 %

Visar fondens 5 största innehav.