SKAGEN

Skagen Global

Om fonden

SKAGEN Global har en global placeringsinriktning. Fondens strävan är att hitta företag av hög kvalitet till låg kurs, som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. För att minska risken strävar fonden efter att hålla en förnuftig branschbalans och en geografisk spridning.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 37,69 %
Industri 17,79 %
Teknik 13,22 %
Konsument cyklisk 10,81 %
Sjukvård 9,80 %

Regioner

USA 73,30 %
Kanada 9,91 %
Danmark 4,56 %
Nederländerna 3,93 %
Frankrike 3,85 %

Innehav

Canadian Pacific Kansas City Ltd 6,11 %
JPMorgan Chase & Co 4,92 %
Mastercard Inc Class A 4,59 %
Moody's Corporation 4,51 %
DSV AS 4,49 %

Visar fondens 5 största innehav.