SEB

SEB Sweden Equity Fund

Om fonden

Denna aktiefond investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vi investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 40,12 %
Finans 16,56 %
Sjukvård 16,56 %
Teknik 8,42 %
Råvaror 5,83 %

Regioner

Sverige 88,36 %
Storbritannien 6,31 %
Finland 3,22 %
Danmark 2,10 %

Innehav

Investor AB Class B 9,48 %
Hexagon AB Class B 6,63 %
AstraZeneca PLC 6,23 %
Volvo AB B 6,04 %
Atlas Copco AB A 5,43 %

Visar fondens 5 största innehav.