SEB

SEB Sweden Equity Fund

Om fonden

Denna aktiefond investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vi investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 45,42 %
Finans 20,57 %
Sjukvård 15,58 %
Teknik 9,12 %
Råvaror 4,34 %

Regioner

Sverige 88,26 %
Storbritannien 7,05 %
Danmark 2,39 %
Finland 2,30 %

Innehav

Investor AB Class B 9,79 %
Volvo AB Class B 6,92 %
Hexagon AB Class B 6,90 %
AstraZeneca PLC 6,72 %
Atlas Copco AB Class A 6,62 %

Visar fondens 5 största innehav.