SEB

SEB Sweden Equity Fund

Om fonden

Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i aktier på den svenska marknaden.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 43,33 %
Finans 28,79 %
Sjukvård 13,86 %
Teknik 7,68 %
Fastigheter 2,24 %

Regioner

Sverige 83,24 %
Storbritannien 6,05 %
Danmark 5,30 %
Finland 4,74 %
Tyskland 0,67 %

Innehav

Investor AB Class B 9,92 %
Volvo AB Class B 8,97 %
Atlas Copco AB Class A 6,92 %
AstraZeneca PLC 5,91 %
Hexagon AB Class B 5,65 %

Visar fondens 5 största innehav.