SEB

SEB Sweden Equity Fund

Om fonden

Fonden har som mål att öka värdet av din investering över tid och att överträffa sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i aktier på den svenska marknaden.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 42,57 %
Finans 28,29 %
Sjukvård 14,77 %
Teknik 7,62 %
Fastigheter 2,19 %

Regioner

Sverige 82,87 %
Storbritannien 7,22 %
Finland 4,98 %
Danmark 4,93 %

Innehav

Investor AB Class B 9,72 %
Volvo AB Class B 8,58 %
Atlas Copco AB Class A 7,09 %
AstraZeneca PLC 6,95 %
Hexagon AB Class B 5,70 %

Visar fondens 5 största innehav.