SEB

SEB Sweden Equity C (SEK)

Om fonden

Denna aktiefond investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vi investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 41,06 %
Finans 16,02 %
Sjukvård 15,53 %
Teknik 8,63 %
Fastigheter 5,68 %

Regioner

Sverige 89,31 %
Storbritannien 6,17 %
Finland 2,67 %
Danmark 1,85 %

Innehav

Investor AB Class B 9,72 %
Hexagon AB Class B 6,69 %
AstraZeneca PLC 6,01 %
Volvo AB B 5,59 %
Atlas Copco AB A 5,36 %

Visar fondens 5 största innehav.