SEB

SEB Global Equal Opportunity C (SEK)

Om fonden

Fonden har som mål att bidra till en positiv hållbar påverkan utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och att öka värdet av din investering över tid. Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i aktier globalt.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 26,17 %
Finans 18,44 %
Sjukvård 14,83 %
Konsument cyklisk 9,77 %
Industri 7,57 %

Regioner

USA 65,82 %
Japan 6,01 %
Storbritannien 5,05 %
Australien 4,48 %
Danmark 3,51 %

Innehav

Novo Nordisk A/S Class B 3,37 %
NVIDIA Corp 3,27 %
Qualcomm Inc 3,15 %
Bank of New York Mellon Corp 3,01 %
HP Inc 2,76 %

Visar fondens 5 största innehav.