SEB

SEB Global Equal Opportunity C (SEK)

Om fonden

Fonden har som mål att bidra till en positiv hållbar påverkan utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och att öka värdet av din investering över tid. Fonden är aktivt förvaltad och investerar främst i aktier globalt.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 22,88 %
Sjukvård 18,87 %
Finans 15,70 %
Konsument cyklisk 9,13 %
Industri 7,76 %

Regioner

USA 60,20 %
Frankrike 6,96 %
Storbritannien 5,80 %
Japan 5,25 %
Australien 4,76 %

Innehav

NVIDIA Corp 4,73 %
Novo Nordisk A/S Class B 3,65 %
Hulic Co Ltd 3,10 %
Visa Inc Class A 2,62 %
Merck & Co Inc 2,46 %

Visar fondens 5 största innehav.