Öhman

Öhman Realräntefond

Om fonden

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad real avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i svenska realränteobligationer, vilka ger avkastning justerat för inflationsutvecklingen. Fonden har lång löptid, den genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 5 till 10 år. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka räntebärande värdepapper som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

Sweden (Kingdom Of) 97,11 %
Sodertalje Kommun 1,49 %
European Investment Bank 0,72 %

Visar fondens 5 största innehav.