Öhman

Öhman Marknad Global A

Om fonden

Fonden är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot de aktiemarknader som kategoriseras som globala utvecklade aktiemarknader i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Index.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 23,23 %
Finans 17,96 %
Sjukvård 15,26 %
Konsument cyklisk 12,07 %
Kommunikation 8,51 %

Regioner

USA 69,55 %
Japan 6,15 %
Schweiz 4,24 %
Storbritannien 4,03 %
Kanada 3,06 %

Innehav

Apple Inc 6,08 %
Microsoft Corp 4,28 %
Amazon.com Inc 2,74 %
Tesla Inc 1,85 %
Alphabet Inc Class A 1,75 %

Visar fondens 5 största innehav.