Öhman

Öhman Marknad Global A

Om fonden

Fonden är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot de aktiemarknader som kategoriseras som globala utvecklade aktiemarknader i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Index.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 23,77 %
Finans 18,45 %
Sjukvård 14,21 %
Konsument cyklisk 11,34 %
Industri 8,87 %

Regioner

USA 67,26 %
Japan 5,92 %
Schweiz 4,02 %
Storbritannien 3,94 %
Frankrike 3,10 %

Innehav

Apple Inc 5,44 %
Microsoft Corp 4,34 %
Amazon.com Inc 2,49 %
NVIDIA Corp 1,65 %
Tesla Inc 1,61 %

Visar fondens 5 största innehav.