Öhman

Öhman Marknad Global A

Om fonden

Fonden är en indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen för de globala utvecklade aktiemarknaderna, definierade som fondens jämförelseindex. Det kan förväntas uppstå skillnad mellan fondens och indexets avkastning genom att förvaltningen följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fonden inom ramen för investeringsprocessen och portföljkonstruktionen regelmässigt anpassas genom en exkludering av de bolag som inte uppfyller bolagets hållbarhetskrav samt en premiering av de bolag som på ett bättre sätt än andra har ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Fonden har vidare en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att driva och påverka utvecklingen i de bolag fonden investerar i. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i disclosureförordningen. Fondens jämförelseindex är MSCI World Total Return Net.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 28,80 %
Finans 15,98 %
Sjukvård 13,45 %
Konsument cyklisk 10,61 %
Kommunikation 9,19 %

Regioner

USA 71,12 %
Japan 6,05 %
Storbritannien 3,26 %
Schweiz 3,17 %
Kanada 2,63 %

Innehav

Microsoft Corp 5,32 %
Apple Inc 4,92 %
NVIDIA Corp 4,48 %
Amazon.com Inc 3,58 %
Alphabet Inc Class A 2,29 %

Visar fondens 5 största innehav.