Öhman

Öhman Marknad Global A

Om fonden

Fonden är en aktiefond med målsättning att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning genom en väldiversifierad exponering mot de aktiemarknader som kategoriseras som globala utvecklade aktiemarknader i fondens jämförelseindex. Fonden förvaltas hållbart. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens jämförelseindex är MSCI World Net Index.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 24,77 %
Finans 17,27 %
Sjukvård 13,84 %
Konsument cyklisk 12,53 %
Kommunikation 8,55 %

Regioner

USA 68,49 %
Japan 5,96 %
Schweiz 4,34 %
Storbritannien 4,19 %
Kanada 2,90 %

Innehav

Apple Inc 5,87 %
Microsoft Corp 4,79 %
Amazon.com Inc 3,00 %
Tesla Inc 2,02 %
Alphabet Inc Class A 1,88 %

Visar fondens 5 största innehav.