Nordea

Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd

Om fonden

En räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper utgivna av främst bostadsinstitut, svenska staten, företag med hög kreditvärdighet samt av kommuner och landsting. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter. Dessutom kan fonden placera upp till 20 procent i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst fyra år, men riktvärdet är 2 år. Fonden får även placera upp till 10 procent i andra fonder.
Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 14,74 %
Nordea Hypotek AB 1% 14,39 %
Stadshypotek Ab (Publ) 2% 9,92 %
Swedish Covered Bond Corporation 1% 4,87 %
Landshypotek Bank AB (publ) 0.75% 4,84 %

Visar fondens 5 största innehav.