Mercer Global Investments

MGI Global Equity Fund

Om fonden

Fonden placerar i aktier utgivna av företag från olika länder och sektorer med fokus på långsiktig tillväxt. För att kunna uppnå bästa möjliga avkastningsresultat använder sig fonden av högkvalitativa aktiva underförvaltare där varje förvaltare har som målsättning att överträffa avkastningen på underliggande marknad, MSCI World Index. Fonden är inte en fond-i-fond då den inte investerar i underliggande fonder. Istället har var och en av underförvaltarna ett eget konto inom fonden som de handlar aktier från. Mercer väljer noga ut och utvärderar befintliga förvaltare och kan inom fonden byta ut en förvaltare om så anses gynna andelsägarna i fonden. Fördelen med denna struktur är att fonden kontinuerligt kan förvaltas av förvaltare med högsta betyg hos Mercer, samtidigt som kostnaderna kan hållas låga.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 21,66 %
Finans 17,44 %
Konsument cyklisk 15,03 %
Sjukvård 14,86 %
Industri 10,29 %

Regioner

USA 58,92 %
Japan 6,55 %
Kanada 4,75 %
Frankrike 4,23 %
Schweiz 4,08 %

Innehav

Microsoft Corp 2,69 %
Charles Schwab Corp 1,78 %
Meta Platforms Inc Class A 1,74 %
Samsung Electronics Co Ltd 1,66 %
Intact Financial Corp 1,62 %

Visar fondens 5 största innehav.