Mercer Global Investments

Mercer Diversified Growth Fund

Om fonden

Fonden är en väldiversifierad fond-i-fond med globalt placeringsfokus. Fonden strävar efter en långsiktig stabil avkastning genom att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag. Investeringar sker bl a i globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, globala företagsobligationer, högavkastande obligationer, tillväxtmarknadsobligationer och till viss del i globala fastigheter. För att kunna uppnå en långsiktig stabil avkastning arbetar fondens förvaltare aktivt med att fördela vikten mellan aktier, räntor och övriga tillgångsslag i fonden. Mercer väljer noga ut och utvärderar löpande befintliga fondförvaltare inom varje kategori, och har fokus på att begränsa kostnaderna för förvaltningen.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Fastigheter 19,60 %
Teknik 12,76 %
Industri 11,28 %
Finans 10,93 %
Allmännyttigt 9,87 %

Regioner

USA 47,82 %
Kina 6,97 %
Storbritannien 6,52 %
Japan 5,50 %
Indien 3,40 %

Innehav

Mercer Pasv GlblHigh YldBdZ2-H0.0200USD 14,71 %
Mercer Passive Em Mkts Eq Z-2 USD Acc 11,18 %
Beresford Lux Sicav Ilim Esg E Beresford Ilim Esg Lcb Deura 9,33 %
Mercer PasvGlbSmCpEqUCTSCCFZ10.0000$ 8,14 %
Mercer PsvSstGlbEq Z1-0.0000-USD 7,94 %

Visar fondens 5 största innehav.