Mercer Global Investments

Mercer Diversified Growth Fund

Om fonden

Fonden är en väldiversifierad fond-i-fond med globalt placeringsfokus. Fonden strävar efter en långsiktig stabil avkastning genom att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag. Investeringar sker bl a i globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, globala företagsobligationer, högavkastande obligationer, tillväxtmarknadsobligationer och till viss del i globala fastigheter. För att kunna uppnå en långsiktig stabil avkastning arbetar fondens förvaltare aktivt med att fördela vikten mellan aktier, räntor och övriga tillgångsslag i fonden. Mercer väljer noga ut och utvärderar löpande befintliga fondförvaltare inom varje kategori, och har fokus på att begränsa kostnaderna för förvaltningen.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Fastigheter 17,99 %
Teknik 12,53 %
Finans 11,29 %
Industri 11,22 %
Sjukvård 9,96 %

Regioner

USA 42,69 %
Japan 8,60 %
Storbritannien 7,65 %
Kina 6,03 %
Indien 3,35 %

Innehav

Mercer Pasv GlbHigh YldBdZ1-0.0000-EUR 17,12 %
Mercer Passive Em Mkts Eq Z-2 USD Acc 10,46 %
Mercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$ 7,56 %
MrcPsvClmTrnLstdInfUCITSCCFZ10.0000$ 7,26 %
Mercer PsvSstGlbEq Z1-0.0000-USD 7,14 %

Visar fondens 5 största innehav.