Mercer Global Investments

Mercer Diversified Growth Fund

Om fonden

Fonden är en väldiversifierad fond-i-fond med globalt placeringsfokus. Fonden strävar efter en långsiktig stabil avkastning genom att sprida sina investeringar mellan olika tillgångsslag. Investeringar sker bl a i globala aktier, tillväxtmarknadsaktier, globala företagsobligationer, högavkastande obligationer, tillväxtmarknadsobligationer och till viss del i globala fastigheter. För att kunna uppnå en långsiktig stabil avkastning arbetar fondens förvaltare aktivt med att fördela vikten mellan aktier, räntor och övriga tillgångsslag i fonden. Mercer väljer noga ut och utvärderar löpande befintliga fondförvaltare inom varje kategori, och har fokus på att begränsa kostnaderna för förvaltningen.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Fastigheter 20,40 %
Teknik 13,17 %
Finans 11,65 %
Allmännyttigt 11,19 %
Industri 9,51 %

Regioner

USA 44,48 %
Japan 9,57 %
Storbritannien 8,59 %
Kina 7,82 %
Taiwan 3,33 %

Innehav

Mercer Pasv GlbHigh YldBdZ1-0.0000-EUR 17,19 %
Mercer Passive Em Mkts Eq Z-2 USD Acc 11,30 %
Mercer Pasv Glb REITS UCITS CCFZ10.0000$ 7,78 %
MrcPsvClmTrnLstdInfUCITSCCFZ10.0000$ 7,22 %
Mercer PsvSstGlbEq Z1-0.0000-USD 7,00 %

Visar fondens 5 största innehav.