JPMorgan

JP Morgan Russia Fund

Om fonden

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 46,16 %
Finans 32,19 %
Energi 13,58 %
Råvaror 7,23 %
Konsument stabil 0,45 %

Regioner

Kazakhstan 88,78 %
Ryssland 11,14 %
Cyprus 0,05 %
Storbritannien 0,02 %

Innehav

Kaspi.kz JSC ADS 34,29 %
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 23,49 %
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 8,17 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 7,60 %
Polymetal International PLC 4,41 %

Visar fondens 5 största innehav.