JPMorgan

JP Morgan Russia Fund

Om fonden

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 47,25 %
Finans 35,96 %
Energi 14,24 %
Råvaror 1,61 %
Konsument stabil 0,50 %

Regioner

Kazakhstan 93,99 %
Ryssland 5,93 %
Cyprus 0,06 %
Storbritannien 0,02 %

Innehav

Kaspi.kz JSC ADS 35,62 %
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 26,62 %
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 8,61 %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 8,51 %
PJSC Lukoil 0,56 %

Visar fondens 5 största innehav.