JPMorgan

JP Morgan Global Focus

Om fonden

Fondens målsättning är att ge investerarna full tillgång till de bästa idéerna från vår forskning, där valet av aktier starkt fokuserar enbart på de företag som våra analytiker har identifierat som företag som med stor sannolikhet kommer att ha de allra bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden är idealisk för investerare som letar efter globala aktier med högre risknivå, eller för investerare som vill dra fördel av de betydande investeringsmöjligheter som finns i globala aktier som återhämtar värde efter en nedgång.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 30,20 %
Konsument cyklisk 15,84 %
Finans 12,56 %
Sjukvård 10,76 %
Industri 7,29 %

Regioner

USA 72,80 %
Frankrike 6,50 %
Storbritannien 4,12 %
Schweiz 3,64 %
Taiwan 3,31 %

Innehav

Microsoft Corp 7,90 %
Amazon.com Inc 6,77 %
NVIDIA Corp 5,29 %
Apple Inc 4,99 %
Mastercard Inc Class A 3,80 %

Visar fondens 5 största innehav.