Handelsbanken

Handelsbanken Global Index Crit (A1 SEK)

Om fonden

Fonden är en indexfond som följer Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. Indexet syftar till att återspegla utvecklingen aktiemarknaderna globalt exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 23,47 %
Finans 16,02 %
Sjukvård 15,65 %
Industri 9,70 %
Konsument cyklisk 9,65 %

Regioner

USA 58,06 %
Japan 6,63 %
Kina 4,02 %
Storbritannien 3,27 %
Kanada 2,93 %

Innehav

Apple Inc 4,48 %
Microsoft Corp 3,72 %
Alphabet Inc Class A 1,31 %
Alphabet Inc Class C 1,18 %
NVIDIA Corp 1,10 %

Visar fondens 5 största innehav.