Handelsbanken

Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Om fonden

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Europe Index så nära som möjligt. Index syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index). Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken Aktiv risk för närmare definition och vidare nedan under rubriken Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Sjukvård 20,99 %
Finans 19,53 %
Industri 13,88 %
Konsument cyklisk 11,72 %
Teknik 10,91 %

Regioner

Storbritannien 17,80 %
Schweiz 16,52 %
Tyskland 13,11 %
Frankrike 12,66 %
Nederländerna 8,76 %

Innehav

Novo Nordisk A/S Class B 4,44 %
ASML Holding NV 3,86 %
Nestle SA 2,96 %
AstraZeneca PLC 2,60 %
Novartis AG Registered Shares 2,27 %

Visar fondens 5 största innehav.