Handelsbanken

Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Om fonden

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Europe Index så nära som möjligt. Index syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index).
Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken Aktiv risk för närmare definition och vidare nedan under rubriken Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index.

Faktablad

Hållbarhet

Mer om hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 16,97 %
Finans 16,79 %
Sjukvård 16,66 %
Konsument cyklisk 11,57 %
Konsument stabil 11,00 %

Regioner

Storbritannien 22,37 %
Schweiz 16,74 %
Frankrike 14,09 %
Tyskland 11,40 %
Sverige 7,49 %

Innehav

Nestle SA 3,82 %
ASML Holding NV 2,81 %
Roche Holding AG 2,70 %
Novartis AG 2,52 %
AstraZeneca PLC 2,09 %

Visar fondens 5 största innehav.