Handelsbanken

Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)

Om fonden

Fonden är en indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet Solactive ISS ESG Screened Europe Index så nära som möjligt. Index syftar till att återspegla de utvecklade aktiemarknaderna i Europa exklusive de bolag som inte uppfyller index hållbarhetskrav (beträffande hållbarhetskrav, se vidare nedan under rubriken hållbarhetskrav i index).
Indexet kommer att efterbildas genom fysisk replikering. Den valda metoden för efterbildning innebär att fonden placerar direkt i de aktier som ingår i indexet, dvs. full replikering. Aktiv risk (eng. tracking error) (avvikelse från index, se ovan under rubriken Aktiv risk för närmare definition och vidare nedan under rubriken Fondens förvaltning, aktivitetsgrad och avkastning) under normala marknadsförhållanden förväntas bli mindre än 0,2%. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Finans 18,36 %
Sjukvård 18,25 %
Industri 16,33 %
Konsument cyklisk 12,25 %
Konsument stabil 10,46 %

Regioner

Storbritannien 19,93 %
Schweiz 15,98 %
Frankrike 14,94 %
Tyskland 13,13 %
Nederländerna 7,00 %

Innehav

Nestle SA 3,54 %
ASML Holding NV 3,08 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,61 %
Novartis AG 2,42 %
Roche Holding AG 2,33 %

Visar fondens 5 största innehav.