DNB

DNB Fund Nordic Equities retail A

Om fonden

DNB Scandinavia är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fonden investerar främst i aktier i större börsbolag men placerar även i mindre bolag som vi bedömer vara undervärderade. Målet är att identifiera bolag med goda tillväxtmöjligheter till ett rimligt pris.

Faktablad Prospectus

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 28,50 %
Finans 18,59 %
Sjukvård 16,93 %
Teknik 7,77 %
Allmännyttigt 7,43 %

Regioner

Sverige 38,43 %
Danmark 33,20 %
Norge 13,20 %
Finland 9,67 %
Storbritannien 3,63 %

Innehav

Novo Nordisk A/S Class B 9,59 %
Nordea Bank Abp 7,03 %
NKT A/S 4,53 %
Orsted A/S 4,42 %
DSV AS 4,19 %

Visar fondens 5 största innehav.