DNB

DNB Fund Nordic Equities retail A

Om fonden

DNB Scandinavia är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Fonden investerar främst i aktier i större börsbolag men placerar även i mindre bolag som vi bedömer vara undervärderade. Målet är att identifiera bolag med goda tillväxtmöjligheter till ett rimligt pris.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Industri 37,50 %
Finans 21,03 %
Sjukvård 17,00 %
Konsument stabil 8,88 %
Allmännyttigt 4,58 %

Regioner

Sverige 43,74 %
Danmark 37,21 %
Norge 7,47 %
Schweiz 4,11 %
Finland 3,98 %

Innehav

Novo Nordisk A/S Class B 9,42 %
Nordea Bank Abp 5,87 %
NIBE Industrier AB Class B 5,82 %
Vestas Wind Systems A/S 5,53 %
Orsted A/S 4,44 %

Visar fondens 5 största innehav.