Höjning av inkomsttaket

Från och med 1 juli 2018 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp. Gällande sjukpension från ITP har parterna för kollektivavtalet beslutat att följa efter med samma ändring.

Även PP Pension genomför höjningen per 1 juli
Observera att du som får sjukpension från PP Pension, och…

Läs mer

Ändrad inloggningsfunktion på Internetkontoret

Den 1 september 2018 kommer PP Pension att ta bort möjligheten att logga in på Internetkontoret Privat med användarnamn och lösenord. Skälet är att ytterligare höja säkerheten och skydda integriteten för våra kunder.

Läs mer

Ändrad utbetalningsdag med start i juni

Som vi tidigare meddelat kommer PP Pension att ändra utbetalningsdag till den 25.e i varje månad med start första gången i juni.

Det innebär att våra pensionärer som får utbetalning från oss kommer att få sin pension utbetald den 25.e varje månad från och med juni.

Infaller den 25.e på en…

Läs mer

Försenade kontrolluppgifter

Tyvärr har några av er inte fått kontrolluppgifter från PP Pension i tid. Berörda personer har fått brev med information och instruktion för vad som behöver göras.

Självklart ber vi dig som drabbats om ursäkt! Har du frågor så kontakta gärna vårt Kundcenter på telefon 020-29 90 50, eller via…

Läs mer

Uppdaterade villkor internetkontoret

Med anledning av den nya GDPR-lagen har vi uppdaterat de allmänna villkoren för internetkontoret privat. Samtidigt har vi även gjort förtydliganden kring säkerheten i samband med inloggning till internetkontoret privat. PP Pension värnar våra kunders integritet. Se de uppdaterade villkoren under ”Våra dokument” och ”Övrigt”.

Läs mer

Årsredovisning 2017

PP Pensions årsredovisningar 2017, hittar du här.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Vad är Flexpension?

Flexpension eller deltidspensionspremie är ett begrepp som används inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det innebär att arbetsgivaren betalar in lite extra pengar till din tjänstepension utöver det som avtalats som tjänstepensionspremie i grunden. Arbetsgivarna kan tillåta att anställda istället för en Flexpensionsavsättning väljer en löneökning, det kallas att man…

Läs mer

Focus on the downside and let time work in your favour

Nordic Fund Selection Journal has been catching up with Cecilia Thomasson Blomquist, chief investment officer of Sweden’s PP Pension, to talk about her current job and the best and worst in her career.

By: Caroline Liinanki (texten är tidigare publicerad i Nordic Fund Selection Journal)

How did you end up working…

Läs mer

Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15:e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning…

Läs mer