Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Vad är Flexpension?

Flexpension eller deltidspensionspremie är ett begrepp som används inom kollektivavtalade tjänstepensioner. Det innebär att arbetsgivaren betalar in lite extra pengar till din tjänstepension utöver det som avtalats som tjänstepensionspremie i grunden. Arbetsgivarna kan tillåta att anställda istället för en Flexpensionsavsättning väljer en löneökning, det kallas att man…

Läs mer

Focus on the downside and let time work in your favour

Nordic Fund Selection Journal has been catching up with Cecilia Thomasson Blomquist, chief investment officer of Sweden’s PP Pension, to talk about her current job and the best and worst in her career.

By: Caroline Liinanki (texten är tidigare publicerad i Nordic Fund Selection Journal)

How did you end up working…

Läs mer

Viktiga datum i början av år 2018

Första utbetalningen under 2018 sker den 15:e januari. Från och med juni 2018 kommer vi att ändra utbetalningsdatum från den 15:e till den 25:e varje månad. Om den 25:e infaller på en lördag eller söndag kommer utbetalningen att göras vardagen innan.

ITP2, ITP1 och Försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning…

Läs mer

PP Pension höjer pensionerna 2018

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Såväl pensioner under utbetalning som intjänade fribrevsförmåner för den som ännu inte är pensionär räknas upp så att samtliga följer inflationstakten till och med september 2017. Fribrevsuppräkningen blir därmed 3,04 procent. För pensionärer…

Läs mer

Liv och död – betydelsen av livförsäkringar

Vi vill ogärna prata om döden. Än mindre om att döden kan drabba oss själva eller dem vi håller kära. Därför är det bra att ta död på varandra i förväg – med hjälp av papper och penna och fundera på det ekonomiska skyddet.

Sorg, chock och saknad drabbar oss…

Läs mer

PP Pension ger dig prisvärda fonder

PP Pension jobbar aktivt för att förhandla fram så bra avgifter som möjligt för alla sparare. Vi har sett till att en majoritet av våra fonder har rabatterade förvaltningsavgifter. För att täcka kostnader för vår verksamhet väljer PP Pension istället att ta ut en försäkringsavgift, allt för att kostnaden…

Läs mer

Hallå Cecilia, nu gungar det på fastighetsmarknaden – hur påverkar det PP Pensions placeringar?

– Våra hyresfastigheter påverkas inte så som läget är just nu. De är obelånade, har inga vakanser och ligger centralt i tillväxtområdena Stockholm och Malmö, förklarar Cecilia Thomasson Blomquist.

– Men värdet på våra fastigheter kan naturligtvis påverkas om det blir en bred sättning i priserna på bostadsrätter. Reglerna för…

Läs mer

Nyhet på fondtorget

Från och med den 10 november 2017 slår Fondbolaget Danske Capital AB samman fonden Danske Invest Sverige Kort ränta med den i Luxemburg baserade fonden Danske Invest SICAV Sverige Kort Ränta. Sammanslagningen kommer att ske på så sätt att Sverige Kort Ränta går upp i Sverige Kort Ränta Lux…

Läs mer

Fondskolan: Undvik fond-i-fond

Det finns över 3 000 aktiefonder att välja mellan, några ska du se upp för.
– Fond-i-fonder bör du undvika. De har höga avgifter, säger Filip Kostic, analytiker på PP Pension.

De finns en rad olika kategorier av aktiefonder. Först skiljer man på aktivt förvaltade fonder och indexfonder. De aktivt…

Läs mer

Fondskolan: Räntefonder

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra typer av räntefonder:

Kort räntefond
Kallas också penningmarknadsfond eller likviditetsfond. De investerar i räntepapper med en löptid på upp till ett år. Har låg risk, men också låg avkastning. Påverkas ganska lite av marknadsräntorna. Hittills i år (t o m 24 februari)…

Läs mer