Viktiga datum inför årsskiftet

Se över ditt sparande! Det nya årsskiftet närmar sig och vi vill uppmärksamma dig på viktiga datum tillsammans med information för privat- och tjänstepensionsförsäkringar hos PP Pension.

Privat pension för enskild näringsidkare
Avdragsrätt
Avdragsrätt för privat pension är möjlig om du:

– helt saknar pensionsrätt i din anställning under hela 2020
eller,
– bedriver aktiv näringsverksamhet.

Vad som gäller för privat pensionsförsäkring läser du mer om här nedan. För att få göra avdrag under beskattningsåret 2020 måste premieinbetalning till en befintlig försäkring vara inbetalt till PP Pension senast 28 december.

Viktiga datum

Sista dagen då din försäkringsansökan måste vara PP Pension tillhanda för att vi i tid innan årsskiftet ska hinna registrera försäkring och fakturera.


Sista dagen att göra premieändring på din/er privata pensionsförsäkring så att vi kan garantera att ändringarna ska bli genomförda innan årsskiftet.


Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan fortfarande sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring hos PP Pension och då också göra avdrag för premien. Din insättning behöver du göra i tid och finnas hos oss senast den 28 december för att vi ska garantera att din inbetalning kommer med din kontrolluppgift till Skatteverket. Kommer din premie in senare betyder det att du själv måste verifiera din inbetalning till Skatteverket.

Tjänstepension
Avdragsrätt
För att du som arbetsgivare ska ha avdragsrätt för er tjänstepensionsförsäkring räcker det att en pensionsutfästelse har gjorts och att premien är skuldförd i företagets bokföring. Detta gäller både nya och befintliga försäkringar.

Din försäkringsansökan och premie måste inkommit till PP Pension och vara betald senast den dag då deklarationen lämnas in. Det åligger arbetsgivaren att göra detta inom angiven tid om ni ska ha rätt till avdrag.

Önskar du som arbetsgivare göra en engångsinsättning till en tjänstepension innan årsskiftet måste du ha beställt din faktura senast den 11 december. Du gör det enklast genom att skicka oss ett mejl till kundcenter@pppension.se – glöm inte att ange ditt företagsnamn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Har den anställde flera försäkringar så anger du även försäkringsnummer. Faktura på önskat belopp, med förfallodatum 28 december, kommer från oss.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Viktiga datum

Detta är sista dagen då ansökan om tjänstepension ska vara PP Pension tillhanda för att vi ska hinna registrera försäkringen och fakturera innan årsskiftet.


Dagen då handlingar för retroaktiva ändringar gällande löne- och premieändring på tjänstepensionsförsäkring behöver vara på plats hos PP Pension för att vi ska garantera att ändringarna blir genomförda i tid innan årsskiftet.


Sista dagen för dig som arbetsgivare att beställa faktura för att engångsinbetalning/ar till befintlig tjänstepensionsförsäkring.

Kontakta oss
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.
E-post: kundcenter@pppension.se
Telefon: 020-29 90 50

Bankgironummer för inbetalning

Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med traditionell förvaltning samt tjänstepensionsplaner PP Plan.


Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med fondförvaltning.

Glöm inte att ange försäkringsnumret som referens.

Våra öppettider för jul- och nyår 2020/2021

23 december stänger vi klockan 15
30 december stänger vi klockan 15
4 januari öppet som vanligt
5 januari stängt

10 november, 2020