Kallelse till årets stämma

PP Pension Tjänstepensionsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum tisdagen den 23 maj 2023
Tid klockan 10.00
Plats Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm

Anmälan sker till Emma Sandqvist, telefon 08-729 90 78 eller via e-post emma.sandqvist@pppension.se

Varmt välkomma!