Beståndsöverlåtelsen är klar

Per den 1 januari 2021 har verksamheten i PP Pension Fondförsäkring AB genom en beståndsöverlåtelse förts över till PP Pension Tjänstepensionsförening som därmed övertar alla tillgångar och skulder. Från och med 1 januari 2021 kommer fakturor och övriga handlingar ha en ny avsändare med PP Pension Tjänstepensionsförening som försäkringsgivare, i övrigt har beståndsöverlåtelsen ingen annan påverkan på dig som försäkringstagare eller försäkrad.

 

4 januari, 2021