ITP

ITP är en kollektivavtalad tjänstepension som gäller för tjänstemän inom den privata sektorn. ITP-planen har två avdelningar: ITP1 och ITP2.
Pensionsåldern för ITP ålderspension är normalt 65 år. Du kan börja ta ut pensionen redan vid 55 år. Då blir pensionen lägre, eftersom den ska betalas ut under längre tid. På motsvarande sätt blir pensionen högre om du väntar med att ta ut den efter att du fyllt 65 år. Det kan löna sig att vänta att ta ut pensionen till månaden efter du fyllt 62 år, då kan du få slutbetalning av din ITP-pension. Kontakta oss om du funderar på att ta ut din pension i förtid så hjälper vi dig vad att förklara vad som gäller.

Den kortaste utbetalningstiden du kan välja är fem år, och den längsta tiden är livet ut. När du går i pension strävar vi efter du ska kompenseras för inflationen med PP Pensions pensionstillägg. Pensionstillägget beräknas normalt utifrån hur konsumentprisindex förändrats året innan du går i pension.

Vill du veta mer? Kontakta oss om du har några frågor!

Upp