Kollektiv­avtal

ITP2

För dig som är född 1978 eller tidigare.

ITP2 kompletterar den allmänna pensionen. Ju mer du tjänar, desto viktigare blir den. Ålderspensionen i ITP2 är förmånsbestämd vilket innebär att den beräknas som en viss procent av din slutlön. Hur stor din ålderspension från ITP blir beror därför på vilken lön du haft och hur länge du varit försäkrad i ITP. För att få full ITP ska du vara försäkrad i ITP i 30 år och dina premier inbetalda fram till och med din pensionsdag. ITP2 innehåller;

  • Ålderspension
  • Sjukpension, en extra ersättning om du blir långvarigt sjuk
  • Pension till efterlevande, valbart

Hur stor är pensionen från ITP2?

Nedan ser du en uträkning av hur mycket du får enligt din slutlön.

% från din slutlön Inkomstbasbelopp
10% Upp till 7,5
65% mellan 7,5 och 20
32,5% mellan 20 och 30

ITPK – en del du själv kan påverka

Har du ITP2 via din arbetsgivare så betalas dessutom en premie in motsvarande två procent av din lön varje månad till en kompletterande tjänstepension, ITPK. Det är pengar som du själv bestämmer över. Storleken på din ITPK-pension beror på hur mycket pengar du sparat, förvaltarens avgifter, avkastning, kostnad för försäkringsskydd och under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK-pension.

I PP Pension kan du välja ITPK i fondförvaltning med noga utvalda fonder till låga avgifter eller traditionell försäkring med kostnadsfritt återbetalningsskydd. Valet gör du hos Collectum.

Varför PP Pension?

Vi erbjuder pensions- och försäkringslösningar till företag inom medie- och informationsbranschen, från enskilda företagare och frilansare till större företag och deras anställda.

PP Pension i korthet

  • Över 140 års erfarenhet av branschen
  • Återinvesterar vinsten, vilket innebär låga avgifter
  • Råd från licensierade rådgivare
  • Kompetensteam