Finansiell information

Kapitalförvaltning

Våra tillgångar är per 2023-12-31 allokerade på följande sätt

Totalavkastning i procent

2023 5,3%
2022 -7,3%
2021 13,5%
2020 5,3%
2019 13,6%
2018 -0,1%
2017 5,9%
2016 7,0%
2015 4,0%
2014 13,7%
2013 7,5%
2012 5,3%
2011 1,4%
2010 10,3%

I en försäkring med garanterad ränta eller så kallad traditionell pensionsförsäkring, garanterar vi dig ett visst pensionsbelopp varje månad när du blir pensionär. Beloppet beräknas utifrån ett antagande om en lägsta ränta (garantinivån) på ditt sparkapital.

För att du ska få en trygg och säker avkastning placerar vi ditt pensionskapital i en mix av aktier, obligationer och fastigheter.

Lyckas vi bra med vår förvaltning får du dessutom återbäring som innebär att pensionen kan blir större än den garanterade. Se vår återbäringshistorik i tabellen nedan (angiven nivå är inklusive den garanterade delen):

2024-06-01 6,0%
2024-05-01 5,0%
2024-03-01 3,0%
2023-11-01 2,0%
2023-06-01 3,0%
2023-03-01 2,0%
2022-11-01 1,0%
2022-06-01 4,0%
2022-05-01 6,0%
2021-10-01 9,0%
2021-06-01 7,0%
2021-05-01 6,0%
2021-01-01 5,0%
2020-10-01 4,0%
2020-04-01 3,0%
2020-01-01 8,0%
2019-10-01 7,0%
2019-06-01 5,0%
2019-01-01 4,0%
2018-05-01 6,0%
2017-07-01 8,0%
2016-10-01 7,0%
2015-10-01 9,0%

Kommersiella fastigheter

Stockholms innerstad

Adonis 17 – Sveavägen 66/Luntmakargatan
49-51/Kammakargatan 22-24 (byggår 1977)
Munklägret 24 – Hantverkargatan 11 A (1963)

Hyresfastigheter

Stockholm

Adlern Mindre 24 – Norrtullsgatan 5/Vegagatan 4 (1969)
Båtsmannen Mindre 14 – Folkungagatan 98 (1914)
Flugsnapparen 8 – Bragevägen 12 (1917)
Ingenjören 16 – Blekingegatan 8 (1932)
Ingenjören 17 – Blekingegatan 10 (1932)
Karlavagnen 4 – Upplandsgatan 38 (1882)
Loket 31 – Atlasgatan 15 (1928)
Marsvinet 5 – Swedenborgsgatan 9/Maria Prästgårdsgata 11 (1887)
Odin 17 – Ynglingagatan 13 (1909)

Solna

Alby Gård 1 – Ankdammsgatan 15-17 (1962)
Alby Gård 2 – Ankdammsgatan 7-13 (1961)
Alby Gård 3 – Ankdammsgatan 1-5 (1962)

Konsolideringspolicy

Kollektiv konsolidering

Kollektivt konsolideringskapital är skillnaden mellan föreningens samlade tillgångar till verkligt värde och de tillgångar som föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen.

Kollektiv konsolideringsnivå

Föreningens kollektiva konsolideringsnivå är ett mått som anger förhållandet mellan föreningens samlade tillgångar och de försäkrades samlade försäkringskapital. En kollektiv konsolideringsgrad över 100 innebär att föreningen har en buffert att klara svängningarna på kapitalmarknaderna.

Konsolideringspolicy förmånsbestämd försäkring

Konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 115-160%.

Om konsolideringsnivån ligger utanför detta intervall ska styrelsen besluta om åtgärder för att komma tillbaka inom intervallet 115-160%.

Konsolideringspolicy premiebestämd försäkring, traditionell förvaltning

Den kollektiva konsolideringsnivån ska ligga i intervallet 100-115%, med en målnivå på 105%.

Åtgärder

När nivån kommer utanför detta intervall ska åtgärder vidtas som gör att den kollektiva konsolideringsnivån åter ligger inom intervallet inom 18 månader för att få balans mellan värdet på tillgångarna och försäkringstagarnas försäkringskapital.

Denna kollektiva konsolideringsnivå regleras i första hand med hjälp av återbäringsränta och i andra hand genom momentana fördelningar (allokeringar) eller återtagande (reallokeringar) av återbäring. 

Förmånsbestämd försäkring
april 2024 132%
mars 2024 130%
februari 2024 129%
januari 2024 126%
december 2023 125%
november 2023 135%
oktober 2023 138%
september 2023 139%
augusti 2023 139%
juli 2023 139%
juni 2023 139%
maj 2023 137%
april 2023 136%
mars 2023 136%
februari 2023 140%
januari 2023 135%
december 2022 137%
november 2022 152%
oktober 2022 153%
september 2022 151%
augusti 2022 152%
juli 2022 148%
juni 2022 150%
maj 2022 150%
mars 2022 145%
december 2021 143%
september 2021 141%
juni 2021 140%
mars 2021 136%
december 2020 128%
december 2019 127%
december 2018 121%
december 2017 126%
Premiebestämd försäkring, traditionell förvaltning
april 2024 109%
mars 2024 109%
februari 2024 108%
januari 2024 107%
december 2023 107%
november 2023 104%
oktober 2023 102%
september 2023 102%
augusti 2023 105%
juli 2023 105%
juni 2023 105%
maj 2023 105%
april 2023 105%
mars 2023 105%
februari 2023 103%
januari 2023 106%
december 2022 102%
november 2022 105%
oktober 2022 103%
september 2022 102%
augusti 2022 104%
juli 2022 106%
juni 2022 104%
maj 2022 106%
december 2021 116%
september 2021 114%
juni 2021 115%
mars 2021 113%
december 2020 115%
december 2019 110%
december 2018 103%
december 2017 109%