Rapport från årets stämma

I slutet på maj hölls årsstämma i PP Pension Tjänstepensionsförening.

– Det är en högtidlig dag när vi får möta de företag och organisationer som representerar våra kunder och sparare, inledde vd Kjell Norling PP Pensions 141.a stämma.

Han presenterade resultatet för 2022 och det var med stolthet han konstaterade att PP Pension klarade av det ovanligt svåra året med ett resultat väl i nivå med flera av de stora aktörerna på pensionsmarknaden.

– När 2022 inleddes var det nog ingen som kunde förutse att vi skulle få ett anfallskrig i vår närhet och tyvärr är det inte någon fred i sikte. Vi fick en inflation som var värre än vi kunnat ana och en kris på energimarknaden.

Ur ett placeringsperspektiv kunde ingen tro att det skulle bli ett så volatilt år.

En långsiktig strategi

Kjell Norling pekade på att ännu en gång har PP Pensions långsiktiga strategi visat sig vara den rätta.

– Vi är motpolen till kortsiktighet och flyktighet. Den balans vi har i vår placeringsportfölj har visat sig hålla i en orolig tid, sa han och pekade på fördelningen med en tredjedel i aktier och en tredjedel i fastigheter och skog, båda tillgångsslagen obelånade. Dessutom har vi 30 procent i obligationer med bra rating och några procent i medelstora, onoterade bolag främst i Europa och USA.

Totalt förvaltade PP Pension 19 miljarder i placeringsportföljen och målet är att kliva över 20-miljardersstrecket under 2023.

Kjell Norling pekade bland annat på att den genomsnittliga återbäringsräntan under året för den traditionella försäkringen blev 5,1 procent med ett snitt på 6,1 procent under de senaste tio åren.

– Vi kunde också värdesäkra den förmånsbestämda pensionen, sa han och syftade på uppskrivningen med 10,84 procent av både pensioner under utbetalning och i fribrev.

 PP Pensions Aktieallokeringsfond, som är fondspararnas entréfond och PP Pensions största fond, hade ett minus på 11,2 procent under 2022. Ett förhållandevis bra resultat med tanke på Stockholmsbörsens nedgång på närmare 25 procent.

– Därmed har vi kunnat leverera ett snitt på 11,8 procent under de senaste tio åren.

Driftskostnader och ny IT-plattform

PP Pension strävar alltid efter att hålla kostnaderna nere och för 2022 var våra driftskostnader 0,26 procent, exklusive pågående IT-projekt, av det förvaltade kapitalet.

– Målet är att ligga i intervallet 0,20-0,25 procent. Med en hög inflation innebär det att vi måste arbeta ännu effektivare och ha noggrann koll på alla utgifter.

Ett steg i ett effektiviseringen är överföringen av allt fler produkter till den nya IT-plattformen.

– Det sista steget blir att föra över den förmånsbestämda försäkringen våren 2024. Under 2023 kommer vi att stänga gamla system och därmed få bort en del kostnader.

Ett annat steg under 2023 är att se var och hur AI (artificiell intelligens) kan användas kunder på ett bra sätt, till exempel genom olika robottjänster.

– Det är en revolution vi ser som kommer att ge stora förändringar de kommande 10-20 åren. Än så länge är många leverantörer lite tafatta så vi måste själva lära oss så mycket vi kan om möjligheter och risker.

Stort hållbarhetsfokus

Ett annat fokus under 2023 är inflationens utveckling och centralbankernas agerande.

– Det är något vi följer noga och som kommer att påverka oss alla.

Under 2023 fortsätter också arbetet med att utveckla hållbarhetsstrategin på en rad områden. Kjell Norling beskrev bland annat det stora miljöarbetet vid ombyggnaden av PP Pensions hyresfastigheter.

– Vi energieffektiviserar och bygger om 400 lägenheter till nybyggnationsstandard men med lägre hyror än i nybyggt. Alla tak får solceller och det är grön fjärrvärme.

– Dessutom bygger vi nya fastigheter i Alby Gård, som kommer att lyfta ett i dag eftersatt område, berättade han och visade samtidigt bilder på hur området kommer att se ut.

Det gröna arbetet på vårt fondtorg fortsätter också.

– Alla fonder ska följa FN.s principer om ansvarsfulla investeringar. Regelverk som dessa har – och får – stor påverkan. Och idag klassas 88 procent av våra fonder som hållbara. För oss är detta alltid i fokus, i vår verksamhet, i våra investeringar och i kraven på våra leverantörer.

Ett ökat elbehov och dramatiken på elmarknaden

För den gröna omställningen krävs el. Mycket el. Under de kommande 20 åren ökar det svenska elbehovet dramatiskt framför allt inom industrin. Hur denna stora utmaning kan hanteras förklarade Robert Tenselius, analytiker från Teknikföretagen, när han talade på PP Pensions årsstämma i maj.

Utgångsläget är trots allt positivt menade han.

– Svensk industri har redan i dag betydligt lägre CO2-utsläpp per producerad enhet än industrin i de flesta andra länder. Vår fossilfria elproduktion har varit avgörande för detta.

– Möjligheterna för Sverige är stora om vi vågar gå före i elektrifieringen av samhället. Det handlar om att säkra tillgången till fossilfri el, där och när den behövs, till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris.

Norra Sveriges satsningar

Ett exempel han pekar på är de stora satsningar i norra Sverige på bland annat fossilfritt stål.

– Där behövs ytterligare 90 terawattimmar vilket motsvarar tio normalstora kärnkraftverk eller flera tusen vindkraftverk. Det kan jämföras med den totala förbrukningen i Sverige som legat kring 140 terawattimmar i många år.

Men under det senaste året har vi haft allt annat än stabila och rimliga priser på elen i Sverige och Robert Tenselius förklarade varför.

– Den ryska invasionen av Ukraina. När gasleveranserna upphörde steg priset på bland annat el. Elpriset bestäms av det dyraste energislaget för stunden.

– Att något var på gång gick att utläsa tidigare. Det största gaslagret, Rehden i Tyskland – då kontrollerat av ryska Gazprom – fylldes inte som vanligt under sommaren 2021 och naturgaspriserna drevs upp, vilket gynnade Ryssland.

– Många ångrar nog att vi inte sett mer säkerhetspolitiskt på den europeiska energiförsörjningen.

Gas – en väsentlig energikälla

Gas är en väsentlig energikälla i Europa. I storleksordningen en tredjedel används till elproduktion, en tredjedel inom industrin och en tredjedel i bostäderna för värme och matlagning.

I dag är bortfallet av rysk gas i Europa kompenserat med framför allt flytande naturgas som går att transportera i tankfartyg från källor runt om i världen.

– Men rysk gas fortsätter att importeras av andra stora ekonomier som Kina och Indien.

Sverige är vanligtvis en stor nettoexportör av el men när inte exportkablarna fylls påverkas vårt elpris av det pris som råder söder om oss. Sedan hösten 2021 har det varit påtagligt för de svenska hushållen och företagen.

Samtliga kraftslag behövs

För att producera el i Sverige har vi traditionellt främst använt kärnkraft och vattenkraft samt en del kraftvärme. Under senare år har vindkraften ökat i betydelse. Solkraften står fortfarande för en bråkdel av elproduktionen i Sverige men blir allt viktigare på den europeiska marknaden.

– Vi behöver alla kraftslagen. Kärnkraften står för en planerbar bas och vattenkraften kan vi reglera efter behov. Vindkraften blir allt viktigare men varierar kraftigt beroende på vädret och detsamma gäller solkraften.

Andelen förnybar energi ökar ständigt vilket innebär både möjligheter och utmaningar menar Robert Tenselius.

– Viktiga frågor är hur vi ska kunna lagra energi på ett bra sätt och hur vi ska kunna se till att den finns när och där i landet den behövs – utan att det blir för stora förluster på vägen.

Teknikföretagens önskelista är lång och innehåller punkter som effektivare tillståndsprocesser liksom satsningar på utbildning och forskning. Vi måste våga främja utbyggnad av såväl ny kärnkraft som vindkraft, liksom annan modern teknik, med utgångspunkten att elförsörjningen är helt grundläggande samhällsinfrastruktur.

Fem tips efter 50

Efter 50 är det dags att ägna en tanke på den kommande pensioneringen. Här kommer fem nyttiga tips!

1. Ge dig själv kontroll
Gå in på minpension.se och se över din prognos för kommande pensioner. Från 54 års ålder får du också tillgång till tjänsten ”Uttagsplaneraren” där du kan laborera med hur, när och i vilken ordning du vill ta ut pensionerna. Planerna kan du spara för framtiden och du behöver inte fatta några beslut ännu.

2. Våga tänka på livet efter yrkeslivet
Tänker du ”det blir som det blir” får du garanterat sämre pension. Hur länge orkar du arbeta? Är det dags att byta jobb så att du orkar längre och kanske får ett roligare arbetsliv på köpet? Är du missnöjd med arbetsmiljön? Säg ifrån, du ska inte behöva sluta tidigare för att din kropp inte orkar. Kanske är det rätt tillfälle att göra verklighet att en företagsidé? Ofta finns mer tid och bättre ekonomi när barnen flyttat hemifrån.

Hur kommer ekonomin att se ut? Nu kan det finnas utrymme för eget långsiktigt sparande. Eller är det dags att börja fundera på billigare boende?

Den som ska bosätta sig i ett annat land efter pensioneringen bör noga ta reda på vad som gäller. Numera går det till exempel inte att ta med sig garantipensionen utomlands. Den får bara betalas ut till de som är skrivna i Sverige.

3. När du är kring 60 är det dags att rensa bland försäkringarna
I privata pensionsförsäkringar och i tjänstepensioner kan det finnas ett återbetalningsskydd. Dör du så får dina efterlevande dina pensionspengar. Men med skyddet får du en sämre pension eftersom du går miste om arvsvinsterna. Det är kapital som kommer från dem som dör och som fördelas på andra med samma försäkring. Det kan handla om 10-20 procents bättre pension, barnen står på egna ben ochom din livskamrat också kommer att få en hyfsad pension kan det vara läge att ta bort eventuellt efterlevandeskydd för pensionens skull.  

4. Kring 65 är det dags att fingranska reglerna för varje pension
Kontakta PP Pensions kundcenter om det är något du inte förstår och om du har dina försäkringar hos oss. Vi är proffs på pensionsfrågor!

Det viktigaste att tänka på är vad som händer om en försäkring börjar att betalas ut. Privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner går inte att stoppa. Finns det ett avtalat datum för utbetalning kommer pengarna om du inte reagerat i förväg. Håll koll på brev från bolagen och ge besked om du skjuta på utbetalningen. Du kanske arbetar för fullt och vill vänta några år. Under tiden växer pensionen och du får mer längre fram.

Tänkt också på under hur lång tid du vill ha utbetalningen. I många fall kan du välja mellan 5, 10, 15, 20 år eller livsvarigt. Inkomstpension och premiepension från Pensionsmyndigheten kan du däremot reglera som du vill. De kan var och en tas ut i kvartar – 0, 25, 50, 75 eller 100 procent. Och du kan enkelt ändra takten när du vill.  

5. Gå inte för tidigt
Pensioner som betalas ut över fler år ger ett lägre belopp per år. Det är enkel matematik. Tyvärr finns det många som känner trycket att gå även om de hellre hade stannat i yrkeslivet.

Är du sjuk eller arbetslös? Ibland får du förslag på att istället gå tidigare i pension. Det är inget bra råd. Både sjukersättning och a-kassa är pensionsgrundande och har du rätt till ersättningarna finns det ingen anledning att ta ut pension tidigare än nödvändigt.

Många känner också tryck på sig att gå ner i arbetstid eller sluta helt för att täcka upp för brister i vården av äldre anhöriga. Försök att hålla emot och kräv det stöd som ska finnas. En del lockas också att sluta tidigare och då är det viktigt att vad det innebär för pensionen. Det är vanligt att kvinnor slutar arbeta när den, ofta två-tre år äldre, maken slutar. Det kan också locka att gå ner i arbetstid för att hjälpa till med barnbarnen. Innan du fattar några beslut – använd beräkningshjälpen på minpension.se och se vad det innebär för pensionen

Hallå Cecilia!

Vart är marknaden på väg?

– För att förstå vad som händer nu måste vi se vad som hände förra året. Det var ett annus horribilis för börserna både globalt och i Sverige. Alla tappade mycket pengar både på aktier och långa räntor, förklarar PP Pensions kapitalförvaltningschef Cecilia Thomasson Blomquist.

Hon förklarar att för att bromsa den hastigt stigande inflationen, höjde Centralbankerna sina styrräntor under 2022 och har fortsatt med det i år.

– Men vi närmar oss en punkt där de är färdiga med sina höjningar. Vi ser tecken på att ekonomierna bromsat in och exempelvis energipriserna har fallit kraftigt sedan förra året.

– Kapitalmarknaderna är redan i nästa steg. Nu handlas börsen på vad som kommer framöver och då är det positivt. Det är därför som vi i år haft en börsuppgång kring 10 procent, säger Cecilia Thomasson Blomquist.

Hon pekar på att det inte har blivit den energikris som många befarade. Istället har det gjorts nya stora försvarsinvesteringar världen över, inte bara i vapen utan även i it-säkerhet och telekommunikation.

– Det kan kännas skrämmande men det är allt detta som driver ekonomin. Det mesta tyder på att börsen globalt kommer att ha en positiv avkastning under 2023.

En fråga är när den räntechock som hittills drabbat oss bedarrar.

– Vi har haft en tioårsperiod med extremt låga räntor. Jag tror att när vi i framtiden ser tillbaka så kommer vi att betrakta denna period som en unik era eller epok.

– Nu har räntorna kommit upp på helt andra nivåer men jag skulle inte säga att vi har räntor, som ur ett historiskt perspektiv, är höga, menar Cecilia Thomasson Blomquist.

– I Sverige, som är ett räntekänsligt land där en mycket stor andel av bolånetagarna har rörlig ränta, känns det här naturligtvis direkt i plånboken. Men för hela ekonomin är inflationen och energipriser ännu viktigare. Och då kan vi konstatera att vi har fortsatt hög inflation men lägre energipriser än för ett år sedan.

Cecilia Thomasson Blomquist menar att inflationen kommer att sjunka men hon tror inte att vi kommer att se så låg inflation som vi har sett den gångna tioårsperioden.

En fråga är vad som händer på den svenska fastighetsmarknaden. Många bolag har det tufft med hög belåning och obligationer som förfaller till betalning.

– Vissa aktörer får det svårt och vissa objekt kommer falla i värde men jag tror inte på en generell nedgång, säger Cecilia Thomasson Blomquist.

– Sannolikt är väl att fastighetsvärdena kommer att korrigeras ner något men jag tror inte riktigt på en fastighetskris.

För PP Pensions placeringar i fastigheter är den underliggande ekonomin inga problem. Det finns inte några vakanser och några högre räntor behöver inte betalas.

Vi är obelånade och obelånat är alltid bäst när man vill vara riktigt långsiktig, säger hon med ett leende.

Hej Kjell,

Så är 2022 års redovisning klar och publicerad. Vår VD, Kjell Norling, delar med sig i korthet om resultat och om det som driver PP Pension som tjänstepensionsförening framåt.

Om varför PP Pension är annorlunda
– Som tjänstepensionsinstitut ägnar vi dygnets alla timmar åt att fokusera på tjänstepension – att ge support och göra pensionen enklare att förstå både för företaget och för de anställda. Detta är vi absolut bäst på.
– Därför erbjuder vi inte bolån, inte aktiehandel och inte heller kortsiktig trading. Vi är motpolen till kortsiktiga och flyktiga löften. PP Pensions kunder behöver inte läsa det finstilta och vi anstränger oss hårt för att leverera en service som vida överträffar våra konkurrenter.
– Självklart tar vi betalt men inte mer än nödvändigt. Våra kunder ska känna sig trygga i att när det är dags för pension så ska det bli en bra pension.

Om resultatet 2022
– Det kapital som PP Pension är anförtrodd att förvalta har klarat 2022 förhållandevis bra med en avkastning på -7,3 procent. Detta tack vare en försiktig tillgångsallokering som fördelar sig med en tredjedel i aktier, en tredjedel i räntebärande placeringar och en tredjedel i fastigheter, skog och alternativa placeringar.
– Placeringsportföljen har en bred inriktning med mål att över tid få en jämn och hög avkastning, vilket är viktigt för långsiktiga placeringar som förvaltning av pensionskapital är.
– Det gör att vi aldrig kommer att vara sämst – men heller aldrig bäst.
– Under de senaste fem åren har vi, till låg risk, gett en återbäringsränta på i snitt 5,6 procent.

Om varför hållbarhet är så viktigt för PP Pension
– För att prestera långsiktigt måste vi vara hållbara i våra investeringar och i allt det övriga vi gör.
– I kapitalförvaltningen görs analyser inför nya investeringar som vi själva utsett som en klok och hållbar investering. De bolag vi investerar i analyseras inte enbart i siffror utan även i hur de använder naturresurserna, vilket ansvar de tar för sitt sociala engagemang liksom hur analysen ser ut för deras framtida utveckling.
–Samtliga investeringar måste därför – utöver avkastningskravet – även ta ett tydligt och starkt hållbart ansvar.
– Under 2022 la vi  stor kraft på att utveckla arbetet med hållbarhet i hela verksamheten med tydliga och mätbara mål.
– PP Pension är ett hållbart företag som investerar i hållbara företag och samma hållbarhetskrav ställs på våra underleverantörer.

Cecilias fondtips

Fonder är – och har alltid varit – en utmärkt sparform för ett långsiktigt sparande. Men det är mycket som händer i vår omvärld som ger upphov till frågor om hur vi ska tänka kring våra fonder. Så hur tänker du med ditt fondsparande?

Så gör du med dina fonder

Här svarar vår kapitalförvaltningschef Cecilia Thomasson Blomquist på några aktuella frågor.

1. Sparräntorna stiger och värdet på mina fonder är lägre än för två år sedan – ska jag sluta med mitt månadssparande i aktiefonder och ha pengarna på banken?

Ett långsiktigt sparande handlar mycket om att bevara köpkraften från i dag till i morgon. På längre sikt ger breda aktieplaceringar ett bättre skydd än pengar på bankens sparkonto. Sparar du däremot på kort sikt är aktieinvesteringar inte ett bra alternativ. Pengar som du ska använda de närmaste åren kan du ha på ett bra sparkonto.

2. En kompis sa till mig att det är bra att spara i fonder när de gått ner i värde. Det låter bakvänt, kan du förklara?

Om du har en bred aktiefond och månadssparande kan du luta dig mot att sparandet växer långsiktigt i takt med inflationen. Ditt sparande placeras i fondandelar vid många tillfällen, både i upp- och nedgångar, vilket ger riskspridning. När aktiemarknaden haft en nedgång har fondens värde minskat. Då får du fler fondandelar för ditt månadskapital, så du ska inte göra uppehåll i sparandet bara för att det är nedgång på börsen.

Men se upp! Det är en helt annan fråga med fonder som är koncentrerade till en viss bransch eller region. Vid en nedgång måste du fundera på om det är en framtidsbransch eller -region som fonden investerar i. Nedgången kan vara ett tecken på att det är dags att flytta sparandet till andra, gärna bredare, fonder. 

3. Jag har valt fonder för mitt pensionssparande och vet att jag kan byta fonder när jag vill. Hur ska jag spara nu? Är det läge att placera i USA eller var tycker du?

I en global aktiefond äger du ungefär 60 procent i Nordamerika eftersom deras kapitalmarknad är den största i världen. Den amerikanska marknaden är väldigt stor och påverkar hela världen. Dessutom har svenskar som sparat i dollarnoterade fonder påverkats positivt av att dollarn, under de senaste tio åren, stärkts med cirka 35 procent mot den svenska kronan. Jag tror att breda globala fonder kommer att stärkas framöver men hur det blir med valutorna, om de försvagas eller stärks, är alltid svårt att säga.

4. Jag är inte så intresserad av fondsparande men vill gärna ha så bra pension som möjligt. Hur ska jag tänka?

I vårt förval, PP Pension Aktieallokeringsfond, får du ett brett aktiesparande med 30 procent i Sverige och resten i övriga världen. Vi har konstruerat fonden för att den ska ha en stabil och långsiktig avkastning för en bra framtida pension. Den passar bra för dig som inte vill vara så aktiv men är även en fond för mer aktiva sparare. Den här fonden tror vi verkligen på!

5. Min obligationsfond har gått ner i värde. Hur är det möjligt? Obligationer är ju säkra papper. Ska jag behålla fonden?

Behåll. Vi har fått en kraftig höjning av räntorna och det innebär att det även är högre marknadsräntor på obligationerna som finns i fondens portfölj. Anledningen till att värdet föll på fonden var en mycket snabb stigning av marknadsräntorna från en extremt låg nivå. När stigningen började fanns det obligationer med den lägre räntan i portföljen. De blev allt mindre värde i takt med räntehöjningarna men nu fylls portföljen på med obligationer med hög ränta.

6. Vilka är dina bästa fondtips?

Välj en fond som placerar brett och sälj aldrig den fonden när marknaden har gått ner. Om du vill minska din risk i ditt i sparande ska du försöka göra det när avkastningen varit hög och fonden har stigit mycket i värde. Om du försöker tajma marknaden så tänk på att du tävlar med den som har som sitt yrke att förutspå börsens svängningar.

Är ditt sparande inte längre långsiktigt bör du sälja – men bara om marknaden varit stark.

Kallelse till årets stämma

PP Pension Tjänstepensionsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum tisdagen den 23 maj 2023
Tid klockan 10.00
Plats Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm

Anmälan sker till Emma Sandqvist, telefon 08-729 90 78 eller via e-post emma.sandqvist@pppension.se

Varmt välkomma!

Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoren för ITPK. Det nya villkoret gäller från den 1 april 2023 och avser både tecknade och nya försäkringsavtal. Tidigare villkor för traditionell respektive fondförvaltning har slagits samman.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se

Viktig information till dig som löneväxlar

Under 2023 höjs inkomsttaket för intjäning till allmän pension från 47 748 kronor till
49 967 kronor. En förändring som kan påverka dig som löneväxlar.  

Om du efter löneväxling hamnar under 49 967 kronor kan det vara klokt att sänka din löneväxling för att inte minska intjänandet till den allmänna pensionen.

Har du däremot fått högre lön kanske det är dags att se över din löneväxling?

Kontakta oss
Kommer denna förändring att påverka dig och vad behöver du göra? Kontakta oss på telefon 08 729 90 50 eller e-post kundcenter@pppension.se så hjälper vi dig!

Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoren för privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. De nya villkoren gäller från den 1 januari 2023 och avser både tecknade och nya försäkringsavtal.

Följande punkter har uppdaterats.

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 11 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 22 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 14 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 22 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Vårt arbetet med att uppdatera försäkringsvillkor fortsätter och det kommer att ske successivt och fram tills dess att samtliga är klara.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se