Vanliga frågor

Internetkontoret privat

Utbetalningen kommer den 25.e varje månad. Infaller den 25.e på en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna vardagen innan.

Kontakta kundcenter på telefon 08- 729 90 50 så skickar vi en blankett till dig. Posta in den till PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm eller via e-post till kundcenter@pppension.se

Är du sjukskriven längre än tre månader och har en förmånsbestämd pension kommer denna inte längre att levereras till Min Pension. Detta gäller även när du passerat 65 år eller påbörjat din pensionsutbetalning.

Det beror på vilken försäkring du har. Har du återbetalningsskydd i din försäkring framgår det i ditt försäkringsbesked som du får av oss. Du kan även se det på din försäkring på internetkontoret.

På nästan alla våra produkter, dock inte på en kapitalförsäkring, går det att välja bort återbetalningsskydd.

Kontakta kundcenter på telefon 020-29 90 50 om du behöver hjälp med vad som gäller just din försäkring.

Om din försäkring har pensionsålder 65 år kommer vi att kontakta dig cirka fyra månader innan din 65-årsdag. Du får ett informationsbrev om vad som gäller för din försäkring, en svarsblankett samt en blankett om legitimationskontroll som ska returneras till oss.

Ja, varje gång du fått ett SINK-beslut behöver du skicka in en kopia på detta till oss. Vi får inte denna uppgift automatiskt från Skatteverket. Om vi inte får något nytt SINK-beslut kommer vi att börja dra 30 procent i inkomstskatt på dina utbetalningar.

Kontakta oss på kundcenter så hjälper vi dig! Telefon 020-29 90 50 eller e-post kundcenter@pppension.se