Sjukvårds­försäkring

Sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till specialistvård. Det förkortar sjukfrånvaron och ger friskare och tryggare medarbetare.

Försäkringen garanterar att den anställde får rådgivning av vårdgivare med specialistkompetens inom sju arbetsdagar och operation eller behandling inom 14 arbetsdagar från beslut om åtgärd.

Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen är Euro Accident.