Premiebefrielse

Premiebefrielse är en tilläggsförsäkring som kan tecknas till vår tjänstepensionsplan, PP Plan. 

Om en anställd drabbas av nedsatt arbetsförmåga till minst 25 procent kan försäkringen betala hela eller delar av premien till pensionen. Den anställde måste ha varit sjuk i minst tre månader. Hur stor del av premien som betalas beror på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Premiebefrielsen kan som längst betalas fram till att försäkringstagaren nått 65 år.