Pensionspolicy

En pensionspolicy är ett bra hjälpmedel för att visa den totala anställningsförmån som arbetsgivaren erbjuder den anställde. Och en konkurrensfördel. Policyn är ett stöd för företaget i samband med rekryteringar och förenklar det löpande arbetet.

Om företaget har anställda kan det ge er en konkurrensfördel att erbjuda dem tjänstepension. En bra tjänstepension är ofta mer värd i långa loppet än högre lön eller tjänstebil. Det vanliga är att tjänstepensionen beräknas som en viss procent på lönen. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med medie- och informationsbranschen och vi hjälper både små och stora företag att ta fram en pensionspolicy.

I en pensionspolicy ska exempelvis framgå vilka försäkringsmoment som ska omfattas, valmöjligheter, månadspremie, ålderspension, olycksfall etc

PP Pension hjälper till i alla steg i att skaffa tjänstepension, från att ta fram en pensionspolicy till att placera pengarna på ett sätt som passar er.