Kompanjon­försäkring

Vad händer med ditt företag om din kompanjon vill lämna företaget eller avlider? I ett mindre företag är det viktigt att det finns en klar plan hur man ska agera.

Att en kompanjon/kompanjoner väljer att sluta i företaget är tack och lov vanligare än dödsfall och allvarliga olycksfall. Genom en kompanjonförsäkring och ett kompanjonavtal kan man delvis hantera en del av de problem som uppstår.

Om en kompanjon avlider

Genom att teckna livförsäkringar som ägs korsvist av kompanjonerna eller av företaget, försäkrar man sig om att kapital finns för att kunna lösa ut den avlidnes efterlevande.

Teckna ett kompanjonavtal

När man är två eller fler delägare till ett företag behövs även ett kompanjonavtal. I avtalet regleras exempelvis vad som händer om någon av ägarna vill lämna bolaget, om man inte kommer överens och om någon avlider eller blir långvarigt sjuk. Ta gärna juridisk hjälp för att ta fram ett kompanjonavtal för det är mycket att ta hänsyn till.

Anpassade lösningar utifrån företagets behov

Vi skräddarsyr en lösning utifrån era behov och önskemål. Kontakta oss så tar vi fram en bra lösning.

Försäkringsgivare till kompanjonsförsäkringen är Änke- och Pupillkassan.